РЕЗЮМЕ: Въпросът с претенциите на арменските територии и Арменската църква през 1945-1949 год.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО АРМЕНИСТИКА

Въпросът с претенциите на арменските територии и Арменската църква през 1945-1949 год.

РЕЗЮМЕ

През м. март 1945 година, след денонсирането на съветско-турския договор за дружба и неутралност от страна на Москва, Йосиф Сталин решава да използва Арменската църква за реализацията на Арменския въпрос. Имайки предвид Continue reading

РЕЗЮМЕ: „Конфискацията на църковното имущество в Съветска Армения от м. декември 1920 година до м. февруари 1921 година”

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО АРМЕНИСТИКА:

„Конфискацията на църковното имущество в Съветска Армения от м. декември 1920 година до м. февруари 1921 година”

РЕЗЮМЕ

В антирелигиозната идеология на болшевиките църквата се разглеждаше като пречка по пътя на създаването на комунистическата идеология в обществото. След капитулацията на Република Армения от страна на болшевиките, революционния комитет на Армения, следвайки примера на Русия, предприе практически стъпки за конфискация на собствеността на Арменската апостолическа църква. Continue reading

РЕЗЮМЕ: „Въпросът за Арменския геноцид в ООН през 1971-1975 год.”

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО АРМЕНИСТИКА:

„Въпросът за Арменския геноцид в ООН през 1971-1975 год.”

РЕЗЮМЕ

Арменските инициативи въпроса на Арменския геноцид да стигне до ООН, започнаха в началото на 1960-те години и се усилиха след 1965 година. Парламентите на редица държави (Уругвай, Кипър, САЩ) приеха проарменски Continue reading

РЕЗЮМЕ: „Ролята на Арменската диаспора в Карабахския въпрос”

Арменски доброволци в Планински Карабах

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО АРМЕНИСТИКА:

„Ролята на Арменската диаспора в Карабахския въпрос”

РЕЗЮМЕ

От самото начало на Карабахското движение (1988-1994 год.) арменската Диаспора е участвала в тази борба, която имаше общонационално значение. Участието на арменската Диаспора в това движение се прояви в три посоки – военна, социаликономическа и лобистка.

Арменската диаспора директно участва в освободителната борба за Карабах с бойни действия, както и с доставката на оръжия и боеприпаси на фронта. Continue reading

РЕЗЮМЕ: „Арменският въпрос във II Международна мирна конференция в Хага”

II Международна мирна конференция в Хага

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО АРМЕНИСТИКА:

„Арменският въпрос във II Международна мирна конференция в Хага”

РЕЗЮМЕ

През м. юни-октомври 1907 година в Хага се състоя Втората Международна мирна конференция, в която са взели участие представители на 44 държави.

В тази връзка, на 8 август с.г., в Хага е пристигнала делегация от френски арменофили, в състава на която са били редакторът на списание „Pro Armenia”, известният поет Пиер Кияр, редакторът на „Revue de Paris” Виктор Берар, Continue reading

ПРИЗИВ ЗА ПОДКРЕПА НА РУБРИКАТА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО АРМЕНИСТИКА”

732168

Скъпи приятели,

Преди няколко месеца се обърнахме към Вас с призив за финансова подкрепа към сайта „ГАНТЕХ АРАРАТЯН”. През тези месеци ние получихме дарения на стойност Continue reading

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО АРМЕНИСТИКА: Дейността на американски и скандинавски хуманитарни организации в помощ на арменците

732168

Дейността на американски и скандинавски хуманитарни организации в помощ на арменците

 

Тази статия е преведена на български език и публикуван в нашия сайт с финансовата подкрепа на

СОСИ МИКАЕЛЯН от САЩ.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Ася Дарбинян, научен сътрудник към Музей-института на Арменския геноцид в Ереван

Още от началото на XIX  век САЩ осъществяваше в чужбина хуманитарна дейност. През 20-те години на XIX век в Османската империя пристигнаха първите Continue reading

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: Първата световна война и Арменският геноцид: причини и последствия

732168

 

Тази статия е преведена на български език и публикуван в нашия сайт с финансовата подкрепа на

ДИКРАН ХАЧИКЯН от Германия.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

02.09.2015, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – През последните месеци се обърнахме към нашите читатели с призив за финансова подкрепа на нашата мисия. През това време няколко читатели направиха дарения в нашата сметка, за което изказваме сърдечни благодарности. Но за да бъдат тези дарения целенасочени, създадохме рубриката „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, в която превеждаме на български език и публикуваме научни статии по темите, които се отразяват на страниците на „Гантех Араратян”.

Представяме ви научната статия на акад. Ашот Мелконян, директор на Историческия институт към Националната академия на науките: „Първата световна война и Арменският геноцид: причини и последствия”.

Акад. Ашот Мелконян

директор на Историческия институт към Национална академия на науките

Покрай отбелязването на 100-годишнината от Първата световна война цялото човечество, особено научните и политическите кръгове в обществото, показват особен интерес към проблема. Навсякъде се провеждат различни Continue reading

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: Арменската църква през годините на Арменския геноцид (1915-1918 год.) – ЧАСТ II

732168

Тази статия е преведена на български език и публикуван в нашия сайт с финансовата подкрепа на

СОНЯ КАСПАРЯН от Бургас.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

25.08.2015, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – През последните месеци се обърнахме към нашите читатели с призив за финансова подкрепа на нашата мисия. През това време няколко наши читатели направиха дарения в нашата сметка, за което изказваме нашите сърдечни благодарности. Но за да бъдат целенасочени тези дарения, започваме нова рубрика, наречена „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, в която ще превеждаме на български език и ще публикуваме научни статии по темите, които се отразяват на страниците на „Гантех Араратян”.

Представяме ви Втората част на една научна статия озаглавена „Арменската църква през годините на Арменския геноцид (1915-1918 год.)”, написана от арменски историк и писател Степан Степанянц. За първи път статията е публикувана на арменски език в Научното списание „Лърабер” (Вестител) към Националната академия на науките на Армения.

КЪМ => ЧАСТ I

 

Степан Степанянц

историк, писател

ЧАСТ II

Арменският патриарх в Константинопол архиепископ Завен Йехиаян изпраща протестни писма до Министъра на правосъдието и религията Паризаде Ибрахим бей, Великият Везир Сайид Халим паша, председателя на парламента Халил бей, Шейх-ул-ислама Муса Кеазим ефенди, вътрешния министър Талаат паша, но Continue reading

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: Арменската църква през годините на Арменския геноцид (1915-1918 год.) – ЧАСТ I

732168

 

Тази статия е преведена на български език и публикуван в нашия сайт с финансовата подкрепа на

СОНЯ КАСПАРЯН от Бургас.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

24.08.2015, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – През последните месеци се обърнахме към нашите читатели с призив за финансова подкрепа на нашата мисия. През това време няколко наши читатели направиха дарения в нашата сметка, за което изказваме нашите сърдечни благодарности. Но за да бъдат целенасочени тези дарения, започваме нова рубрика, наречена „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, в която ще превеждаме на български език и ще публикуваме научни статии по темите, които се отразяват на страниците на „Гантех Араратян”.

Представяме ви Първата част на една научна статия озаглавена „Арменската църква през годините на Арменския геноцид (1915-1918 год.)”, написана от арменски историк и писател Степан Степанянц. За първи път статията е публикувана на арменски език в Научното списание „Лърабер” (Вестител) към Националната академия на науките на Армения.

Степан Степанянц

историк, писател

Дейността на Арменската църква през годините на Геноцида или изобщо не е изследвана или по –скоро най-малко е отразявана през цялата история на научните изследвания по въпроса за Арменския геноцид. През този тежък период за оцеляване на нацията подобно отношение на арменската историческа наука към дейността на Арменската църква и Continue reading