БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 24-ти – Бог Ще Съди Народите

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 24-ти – Бог Ще Съди Народите Continue reading

БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 21-ви, Неделя на Неверния Пристойник (Անիրաւ Տնտեսի)

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 21-ти, Неделя на Неверния Пристойник Continue reading

БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 20-ти – Божията Помощ в Делото на Благовестието

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 20-ти – Божията Помощ в Делото на Благовестието Continue reading

БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 18-ти – Едно Тяло и Eдин Дух

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 18-ти – Едно Тяло и Eдин Дух Continue reading

БИБЛЕЙСКИ ПРОЧИТ ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКИТЕ ПОСТИ – Ден 17-ти – Насърчение за Земята

Библейски прочит по време на Великите Пости – Ден 17-ти – Насърчение за Земята Continue reading