Армения иска да добави „Вордан кармир“, застрашените от изчезване насекоми, от които в древността се е добивала червена боя, в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство

Вестник „Парекордззагани Цайн“, бр. 224 – Арменският министър на културата Continue reading

ОАБС „ПАРЕКОРДЗАГАН“ клон Пловдив: Танцов група „Нърени“, „Астхигнер“ и …още една нова формация е на път

28.01.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Преди 5 години, когато се създаваше детска Continue reading

Арменско гостоприемство ще посрещне посетителите на Смитсонския фолклорен фестивал

21.06.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Смитсонския фолклорен фестивал 2018 ще представи творчеството, гостоприемството и издръжливостта на арменския народ и богатата му диаспора чрез разнообразна програма, която да покаже ролята на традициите в запазването на културата.
Continue reading

Еди Анемян: Победителят в конкурса на H & M

14.06.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Еди Анемян е дизайнер от арменски произход. Победител е в конкурса за дизайн на H & M -2014 г. Анемян показва стилната си колекция в Седмицата на модата на Mercedes-Benz в Стокхолм през същата година. След това той разработва селектирани части от нея, които се продават в избрани магазини H & M.

Continue reading

ՀԲԸՄ-ը Նշում է Հայաստանի Առաջին Հանրապետության Հաղթական 100-ամյակը

28.05.2018, ԿԱՆԹԵՂ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ – 1918թ. մայիսի 28-ը խորհրդանշում է մեր պատմության հերոսական այն պահը, երբ հայ ժողովրդի քաջարի զավակները, համախմբվելով հայրենասեր ռազմական ղեկավարության շուրջն ու անսալով օրվա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գևորգ Ե.ի ի զեն հնչած հայրենաշունչ կոչին, հաղթահարեցին քաղաքական, ռազմական ու տարածաշրջանային մի շարք բարդ զարգացումներ, որոնք ի վերջո հանգեցին Սարդարապատի վճռորոշ ճակատամարտում իրագործված հաղթանակին: Continue reading

AGBU Пловдив съвместно със Сдружение “Арменска общност – Пловдив” се включиха към флашмоба #aripariqochari#/ ВИДЕО

28.05.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Световният арменски танцов флашмоб е посветен на две годишнини – 100-годишнината на Република Армения и на 2800-годишнината на Ереван. Идеята е на арменската общност във френския град Гренобъл, която призова всички арменци по света в един и същи ден, на 26 май, 2018 г., независимо от местонахождението си да изтанцуват Танца на победата, да го запишат на видео и да го качат в Интернет с хаштаг #AriPariQochari.
Continue reading

ПУБЛИЧНА ТУРСКА ПОЛИЦЕЙСКА намеса в СЪБИТИЯ на 24 АПРИЛ В ИСТАНБУЛ

26.04.2018 г. Гантех Араратян – На 24 април 2018 г. в Истанбул се събра международна делегация, координирана от Европейското антирасистко движение (EGAM) и европейския клон на Общоарменския благотворителен съюз „Парекордзаган“ (AGBU), за да отбележат Арменския геноцид с поредица от събития, организирани от Турската фондация за правата на човека (IHD) и DurDe! (Кажи СТОП!).

Continue reading