АДМИНИСТРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ОМБУДСМАН В АРМЕНИЯ ИЗУЧАВА ОПИТА НА АРМЕНСКИЯ ОМБУДСМАН В СФЕРАТА НА ЗАЩИТАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

23.07.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – На 23 юли т.г., Омбудсманът на Република Continue reading

ДЕТСКИ ЛАГЕР „ХайЛер-2019“

 

ОАБС “ПАРЕКОРДЗАГАН” КЛОН ПЛОВДИВ, СЪВМЕСТНО С ОАБС “ПАРЕКОРДЗАГАН” КЛОН БУРГАС И АСОЦИИРАНИТЕ Й КЛОНОВЕ В БЪЛГАРИЯ ХАСКОВО И РУСЕ ОРГАНИЗИРАТ ДЕТСКИ ЛАГЕР “ХАЙЛЕР-2019”, Continue reading

“ПАРЕКОРДЗАГАН” клон Пловдив е партньор на Изложбата Мост-Между-Културите

29.04.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН –  “ПАРЕКОРДЗАГАН” клон Пловдив е партньор на Изложбата Мост-Между-Културите. Тя ще гостува в пет града на България от март до септември 2019 и в ООН Женева през есента на 2019 г. Continue reading