БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Който търси мъдрост, я намира

Който търси мъдрост, я намира

Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, – и ще му се даде. (Съборно послание на св. ап. Иакова 1:5)

В най-трудните моменти трябва да се обърнеш към Бога и да Го помолиш за Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Който търси мъдрост, я намира

Който търси мъдрост, я намира

Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, – и ще му се даде. (Съборно послание на св. ап. Иакова 1:5)

В най-трудните моменти трябва да се обърнеш към Бога и да Го помолиш за Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Довери се на Господа!

Довери се на Господа!

5 Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. 6 Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. (ПРИТЧИ 3:5-6)

Най-мъдрият човек на земята ти казва да не се доверяваш на собствените си Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Той ще те води!

Той ще те води!

Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като добре напоявана градина, и като извор, чиито води не пресекват. (ИСАЯ 58:11)

В Исая 58, пророкът обяснява как Бог желае да бъдеш откровен с Него. Той Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Трудът ти не е напразен.

Трудът ти не е напразен

„Затова, любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте всякога в Господнето дело, като знаете, че в Господа трудът ви не е празен.” (I КОРИНТЯНИТЕ 15:58)

Павел насърчавал ранната Църква в Коринт да бъде силна във вярата си, тъй Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бог е с теб до края.

Бог е с теб до края

„Като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин.” (МАТЕЙ 28:20)

Господ Исус изпратил учениците Си да отидат по света и да занесат Благата вест. Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Приближи се до Бога!

Приближи се до Бога!

„Приближавайте се до Бога, и ще се приближава и Той до вас. Измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи.” (ЯКОВ 4:8)

Ако ходиш в Неговия път, Той никога няма да те отхвърли. Всеки, който истински Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бог те вижда.

Бог те вижда

“Защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.” (ПСАЛМИ 1:6)
Нашият добър Бог знае пътя пред теб – нищо не убягва от погледа Му. Той е предвидил всяка стъпка от твоя живот. Закриля децата Си и снабдява всяка тяхна нужда.

Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бъди силен и смел!

Бъди силен и смел!

„Ето, заповядвам ти; бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.” (ИСУС НАВИЕВ 1:9)

Исус Навин получил призив от Бога. Мойсей бил мъртъв и сега той трябвало да Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Не се страхувай!

Не се страхувай!

„Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твоят Бог; ще те укрепя, да, ще ти помогна. Ще те подпра с праведната Си десница.” (ИСАЯ 41:10)

Когато си парализиран от страх и си мислиш, че не си в състояние да се Continue reading