БИБЛИЯТА ДНЕС: 30.07.2018, ПОНЕДЕЛНИК

КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ 14:1-6

1. Мъдра жена урежда къщата си, а глупавата я съсипва с ръцете си.
2. Който ходи по прав път, бои се от Господа; но комуто пътищата са криви, той Continue reading

БИБЛИЯТА ДНЕС: 17.07.2018 – ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТРА 5:1-7

1. Ония, които са между вас презвитери, моля аз, съпрезвитер техен и свидетел на Христовите страдания и съучастник в славата, която има да се открие:
2. пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а Continue reading

БИБЛИЯТА ДНЕС: 15.07.2018 – Свето Евангелие от Матей 18:10-14

Свето Евангелие от Матей 18:10-14

10. Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен.
11. Понеже Син Човеческий дойде да подири и спаси погиналото.
12. Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли Continue reading

БИБЛИЯТА ДНЕС: 09.07.2018 – ЗАДУШНИЦА

СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЙОАН, 1:1-17

1. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.
2. То беше в начало у Бога.
3. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е Continue reading

БИБЛИЯТА ДНЕС: 08.07.2018 – Преображение Христово (Вартавар)

ГЛАВА 16
13. А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците Си и казваше: за кого Ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?
14. Те отговориха: едни – за Йоана Кръстителя, други – за Илия, а някои – за Иеремия, или за едного от пророците.
15. Той им рече: а вие за кого Ме мислите? Continue reading

БИБЛИЯТА ЗА ВСЕКИ ДЕН (16 декември, 2016)

Резултат с изображение за исус агне

1. Приближаваха се при Него всички митари и грешници да Го слушат.
2. А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: Той приема грешници и яде с

Continue reading

БИБЛИЯТА ЗА ВСЕКИ ДЕН (15 декември, 2016) Празникът на Св. мъченици Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест

1. Като видя народа. Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. 2. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и

Continue reading