22 ЮНИ, 2019 г. – ПРАЗНИКЪТ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА СВЕТИ ГРИГОРИЙ ПРОСВЕТИТЕЛ ОТ ХОР ВИРАБ

Spread the love

22.06.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Празникът, посветен на Излизането на свети Григорий Просветител (Сурп Крикор Лусаворич) от Хор Вираб (Дълбоката яма) е подвижен празник. Винаги се отбелязва в предходната събота на празника на
Първопрестолният храм Св. Ечмиадзин.

Той има интересна предистория. През последната година, в която Крикор Лусаворич се намира в Хор Вираб, мъченически биват убити девиците Каяне и Хрипсиме. Непосредствено след това арменският цар, дворцовите служители, както и много жители на столицата се заразяват от необяснима болест, вид душевно разстройство и са измъчвани от болки.

В тези скръбни за страната дни, сестрата на царя, Хосровидухт, сънува: „Няма да се изцелите от вашите язви, ако не изведете Крикор от дълбоката яма в Арташат, където сте го хвърлили. Той ще дойде и ще ви научи как да се спасите от вашите болки”.

Когато Хосровидухт разказва за това на князете, те избират княз Ота, да отиде до Арташат. Спускат в ямата дълги и здрави въжета и княз Ота на висок глас извиква: „Крикоре, къде си? Излез, защото твоят Господ Бог заповяда да те изведем от тук!” Така изваждат Крикор от ямата, който 13 години бе останал в тъмнина и бе станал черен, като въглен. След това го завеждат в столицата Вахаршапат. Било чудо, че Крикор е останал жив, но още по–голямо чудо било, че той излекувал разкаялия се цар и другите заразени. Крикор им разказал за любовта на Бог към хората, за спасителната Му мисия. Тогава всички прогледнали, разбрали и започнали да обичат единственият и истинският Бог.

На този празник имен ден имат всички, които носят името Крикор.

От книгата “Празници и традиции

на Арменската апостолическа църква”

на отец Бардухимеос Агопян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *