БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Трудът ти не е напразен.

Трудът ти не е напразен

„Затова, любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте всякога в Господнето дело, като знаете, че в Господа трудът ви не е празен.” (I КОРИНТЯНИТЕ 15:58)

Павел насърчавал ранната Църква в Коринт да бъде силна във вярата си, тъй Continue reading