БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Бог те вижда.

Бог те вижда

“Защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.” (ПСАЛМИ 1:6)
Нашият добър Бог знае пътя пред теб – нищо не убягва от погледа Му. Той е предвидил всяка стъпка от твоя живот. Закриля децата Си и снабдява всяка тяхна нужда.

Continue reading