Колко туристи са се наслаждавали на древните ръкописи в „Матенадаран” – Музей-институт по древни ръкописи в Ереван през 2018 г.?

06.02.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Броят на посетителите на „Матенадаран” – музей-институт по древни ръкописи в Ереван всяка година се увеличава. Ако през Continue reading

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ: Не се страхувай!

Не се страхувай!

„Не бой се, защото Аз съм с тебе; не се ужасявай, защото Аз съм твоят Бог; ще те укрепя, да, ще ти помогна. Ще те подпра с праведната Си десница.” (ИСАЯ 41:10)

Когато си парализиран от страх и си мислиш, че не си в състояние да се Continue reading