БИБЛИЯТА ДНЕС: 30.07.2018, ПОНЕДЕЛНИК

КНИГА ПРИТЧИ СОЛОМОНОВИ 14:1-6

1. Мъдра жена урежда къщата си, а глупавата я съсипва с ръцете си.
2. Който ходи по прав път, бои се от Господа; но комуто пътищата са криви, той Continue reading