ЧИСТКА: „Безделието трябва да бъде изключено от всяка сфера на държавния сектор: където виждаме бездействащи хора, трябва да ги изпратим в къщи да си почиват”, твърдо заяви Никол Пашинян

Spread the love

29.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Според правителственото решение, 57 млн. 762 хил. драма (над 105 хил. евро) ще бъдат отпуснати от държавния бюджет на 2019 г. на Държавния национален академичен хор на Армения.

Министърът на образованието, науката, културата и спорта Араик Арутюнян отбеляза, че до 2018 г. плащанията са направени от фонда „Светлина“, а миналата година – от Министерството на културата, след това от фондация „Моята стъпка“.

“Има идеологически и принципен въпрос. Щом го наричаме „Държавен национален академичен хор на Република Армения”, защо трябва да се финансира от отделни личности и благодетели?”, каза премиерът Никол Пашинян и добави, че държавата трябва да изпълни задълженията си и да постави условия. „Заключението ми е следното: Трябва да гледаме на изкуството и културата като на един от отраслите на нашата икономика. Според мен, това е отрасъл, когото държавата финансира по някакъв начин и трябва да разберем, какво получаваме в резултат”, каза той, и добави, че трябва да се действа по икономически правила.

Според Пашинян е необходимо в тази сфера да се постави ясна цел – да се увеличат приходите на музеите и театрите. “Това не означава, че те трябва да са печеливши, въпреки че в един момент това ще стане тема за разговор. Ние казваме, че приходите трябва да се увеличават”, каза той.

Араик Арутюнян отбеляза, че концепцията за отпускане на безвъзмездни средства също ще се промени.

Премиерът заяви, че през първата половина на тази година броят на посетителите на музеите нарасна с 31%, а броят на посетителите на театрите се увеличи с 41%. „Тези числа показват нещо важно: Има диалог между правителството на Армения и обществеността, диалогът се е състоял и се води. Всички показатели, които имаме, са резултат от този диалог. У нас трябва да се изключи съществуването на музеи, в които никой не влиза. Убедих се, че у нас има музеи, които ако бъдат представени правилно, ще създадат опашка от посетители, както в Гюмри, така и в Ереван“, отбеляза той.

Премиерът каза, че ако има музей, чието управление не може да реши проблема, тогава ръководството трябва да бъде сменено. „Ще има протести, но това е стратегически въпрос. Безделието трябва да бъде изключено от всяка сфера. Там, където виждаме бездействащи хора, трябва да ги изпращаме в къщи да си почиват“, каза той.

Никол Пашинян отбеляза, че този въпрос ще бъде напълно решен с бюджета за следващата година. “Не трябва да довеждаме най-важните културни центрове на страната ни в състояние, че с наведени глави да се объщат към различни благотворителни организации и да просят пари за оцеляване, при условие че са определени точни условия”, каза той.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *