Часът на Мънацаганян: Турците извличат максимална полза от Армения дори и при затворена граница/ ВИДЕО

Spread the love

15.03.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Здравейте! Изпращането на арменско-турски протоколи към кошчето може, разбира се, да бъде обяснено само с арменски аргументи. Но не забравяйте, че 10-годишната игра имаше по-широк състав от членове, а арменската и турската страна на футболната дипломация бяха обикновени играчи в този отбор. Може би звучи странно, но търпението на феновете преля в същия Цюрих, където Турция, в лицето на Абдула Гюл, бе поканена.

Десет години по-късно, Цюрих отхвърли нарушаващата, вече на редица правила в големия мач, Турция с Ердоган. Сега трябва ли да съжаляваме, че Армения загуби шанса си да отвори арменско-турската граница? Противоречив въпрос…

Европейците сигурно имат основание да съжаляват – колко пари са хвърлени на вятъра, а и страха в Европа – цяла Мала Азия да бъде обгърната от имперския кошмар.

Разбира се, не е лесно да приемем тази идея. И какво следва да направи Армения? От самото начало на процеса в Цюрих, срещнахте ли разумно основание на ползите за Армения от отварянето на границата? Най-малкото имаме ли изгода да се пазарим с Ердоган? А терористичната заплаха от откритата граница?

Турците и днес, дори при практически нулевата възможност да провеждат пазар с Армения при затворена граница, извличат максимална изгода от арменския пазар.

Следващият път, когато посетите Цюрих, не забравяйте за това обстоятелство … Успех!

Нвер Мнацаканян

Բարեւ Ձեզ: Հայ֊թուրքական  արձանագրությունները  աղբարկղ  գցելը,  ցանկության  դեպքում կարելի  է,  իհարկե  բացատրել  միայն  հայկական  կողմի  փաստարկներով։ Բայց  պետք  չէ  մոռանալ,  որ  տասնամյա խաղը  մասնակիցների  ավելի  լայն  կազմ  ուներ,  և  ֆուտբոլային  դիվանագիտության հայկական  ու  թուրքական  կողմերն  այդ  կազմում  շարքային  մասնակիցներ  էին։ Մի  գուցե  զարմանալի  հնչի,  բայց  եվրոպացիների  համբերության  բաժակը  լցվել  է նույն  Ցյուրիխում,  ուր  հրավիրված  էր  Աբդուլա  Գյուլի  Թուրքիան։ Տասը  տարի  անց  Ցյուրիխը  հետ  է  մղում  արդեն  մեծ  խաղի  մի  շարք  կանոններ  խախտած  Էրդողանի  Թուրքիային։ Հիմա  ափսոսալ,  որ  Հայաստանը  կորցրեց  հայ֊թուրքական  սահմանը  բացելու  շանսը։ Վիճելի  է։ Եվրոպացիներն,  անշուշտ,  ափսոսանքի  հիմքեր  ունեն,  ինչքան  փող  է  ջուրը  լցվում,  եվ  հետո,  պատկերացրեք   Եվրոպայի  վախը ՝  մի  ամբողջ  փոքր  Ասիա  է  թաղվում  կայսերապաշտական  մղձավանջում. հեշտ  չէ,  իհարկե,  հաշտվել  այդ  մտքի  հետ։ Իսկ  ինչ  անի  Հայաստանը. Ցյուրիխյան  մեկնարկից  առ  այսօր  եբևէ  հանդիպել  եք  Թուրքիայի  հետ  բաց  սահմանից  հայկական  շահի  որևէ  հիմնավոր  հաշվարկի,  գոնե  այնպիսի,  որը  մեզ  կստիպեր  մտածել  Էրդողանի  առաջարկած  առևտրի  շուրջ.  իսկ  բաց  սահմանի  ահաբեկչական  ռիսկը։ Թուրքերն   այսօր  էլ  փակ  սահմանով  հայկական  շուկայից  ստանում  են  առավելագույնը,  Հայաստանի  թուրքական  շուկայից  օգտվելու  գրեթե  զրոյական  հնարավորության  համեմատությամբ։ Հաջորդ  անգամ  Ցյուրիխ  գնալիս  չմոռանաք  այս  հանգամանքը… Հաջողություն:

Նվեր Մնացականյան

Редактирано от редакцията на вестник “Парекордзагани Цайн”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *