ХРОНОЛОГИЯТА на Арменския геноцид – 1912-1913 год. (Част VIII)

Spread the love

Февруари, 2015

19.06.2015, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Представяме на Вашето внимание хронологията на Арменския геноцид, началото на който бе поставен още през 1878 година, когато по време на международните преговори бе повдигнат Арменският въпрос. Правителството на Османската империя изработи един план за Арменския въпрос, в който се заявява: „Няма арменец, няма Арменски въпрос”. Арменският информационен сайт “Гантех Араратян” периодично ще представя на Вашето внимание цялата хронология на събитията, които са свързани с Геноцида над арменския народ.

1912-1913 год.

Балканските войни, които се водеха между Балканския съюз и Турция, доведоха до изостряне на международните отношения в Балканите и в цяла Европа и ускориха започването на Първата световна война. Поражението на Османска 11164604_1012473492110078_2441819478561072103_nТурция в Първата балканска война приготви почвата за това, отново да се повдигне Арменският въпрос, в резултат от което, въпросът за реформите в Западна Армения чрез дейното участие на арменските обществени среди и руското правителство, се превърна в предмет на обсъждане сред международната дипломация.

Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *