ХРОНОЛОГИЯТА на Арменския геноцид – 1911 година (Част VII)

Spread the love

Без име

18.06.2015, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Представяме на Вашето внимание хронологията на Арменския геноцид, началото на който бе поставен още през 1878 година, когато по време на международните преговори бе повдигнат Арменският въпрос. Правителството на Османската империя изработи един план за Арменския въпрос, в който се заявява: „Няма арменец, няма Арменски въпрос”. Арменският информационен сайт “Гантех Араратян” периодично ще представя на Вашето внимание цялата хронология на събитията, които са свързани с Геноцида над арменския народ.

1911 година

Решението на младотурците, да бъде разрешен Арменския въпрос чрез Геноцид, бе прието окончателно в началото на 1910 г., по време на няколко тайни заседание на Централния комитет на партията „Обединение и Прогрес”. По този въпрос забележителен бе поредният конгрес на партията, който се проведе в Солун през 1911 г., на който ясно бе поставен въпроса за насилственото потурчване на немохамеданското население в империята, и което се отнасяше и към всички 11164604_1012473492110078_2441819478561072103_nарменци, живеещи на територията на страната. Решенията, които бяха приети на този конгрес, станаха официален документ за планираната политика на младотурците. Не след дълго, с подписа на министъра на вътрешните работи на Турция – Талаат паша, бе изпратена специална тайна заповед до всички местни власти на империята, да се започнат подготвителните работи за унищожаването на арменците в територията на Османската империя.

Нерсес Кетикян

Редактирано от в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *