ХРОНОЛОГИЯТА на Арменския геноцид – 1894-1896 год. (Част III)

Spread the love

Без име

26.05.2015, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Представяме на Вашето внимание хронологията на Арменския геноцид, началото на който бе поставен още през 1878 година, когато по време на международните преговори бе повдигнат Арменският въпрос. Правителството на Османската империя изработи един план за Арменския въпрос, в който се заявява: „Няма арменец, няма Арменски въпрос”. Арменският информационен сайт “Гантех Араратян” периодично ще представя на Вашето внимание цялата хронология на събитията, които са свързани с Геноцида над арменския народ.

1894-1896 год.

В края на XIX век кулминацията на арменските кланета в този период бе масовото избиване на арменците през 1894-1896 г. Първият удар бе нанесен на Сасун, един от районите на вилаета Битлис, който винаги изпъкваше със съпротивата си срещу своеволията на турските власти.

През м. август 1894 г. срещу Сасун тръгна IV турска армия. Силите бяха неравностойни и редовната армия на Османската империя успя да победи арменците. Сасун бе разрушен, изцяло бяха унищожени 40 села, убитите бяха 10 хиляди души.

През м. септември 1895 г. започнаха кланетата на арменците в столицата, а след това в Трабзон, Йерзънка, Мараш, Себастия, Ерзърум, Диарбекир, Баязет, Харберд и на други места. Турските власти се опитаха да организират кланета и в Зейтун, но там те не успяха, понеже населението предварително бе уведомено и бяха предприели съответни действия за съпротива срещу турската армия.

11164604_1012473492110078_2441819478561072103_nМасовите избивания на арменците с всички сили отново започнаха през 1896 година. Нови кланета бяха извършени в Константинопол, Урфа, Шабин-Карахисар, Амасия, Муш, Марзван и в други региона на империята.

По време на масовото избиване на арменците през 1894-1896 год. общо бяха убити над 300 хиляди арменци. Но загубите на арменците не се ограничиха само с това. Над 100 хиляди арменци насила бяха ислямизирани и още толкова хванаха пътя на бягството и принудително напуснаха родните си места, подслонявайки се на различни страни по света.

Източник: Armeniangenocide100.org

Нерсес Кетикян

Редактирано от в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

 ХРОНОЛОГИЯТА на Арменския геноцид – 1878 година (Част I)

ХРОНОЛОГИЯТА на Арменския геноцид – 1891 година (Част II)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *