ТУРЦИТЕ ПОМНЯТ АРМЕНСКИЯ КАЛИГРАФ, който съживи куфското писмо

Spread the love

22.11.2017, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Турските медии са издали публикация, посветена на Крикор Кьочеоглу (Кочеян) – първия арменец,  калиграф на Османската империя, който според турските учени е имал огромен принос за възраждането на арабската калиграфска школа.

Турският изследовател Халил Етем Елдем (1861-1938) твърди, че надписите в известната джамия на Зухту паша в град Зивербей са направени имено от Крикор Кочеян. Арменецът е украсил трите вътрешни фасади на джамията с куфическа бродерия, украсена с флорални мотиви.

Куфическото писмо е най-старата форма на арабския правопис, чиито корени  идват от времето на Абасидския халифат (VII-XII век).

Биографията на арменския калиграф е непозната в дълбочина. Известно е, че Крикор Кочеян е роден през 1845 г. в семейството на Ховсеп Кочеян – една от най-богатите фамилии в Истанбул. През 1865 г. Крикор заминава за Париж, за да учи в колежа на Мурат Рафаелян. Калиграфът умира в Париж едва навършил 38 години.

За турските учени остава мистерия дали Крикор Кочеян е бил християнин, като се има предвид наследството, което е оставил по стените на джамиите.

Въпреки това, той влиза в историята на Османската империя като първия арменски художник немюсюлманин.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *