Турският парламент отхвърли законопроекта за признаване на Геноцида над арменците

Spread the love

15.05.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Проект на закон, внесен от Гаро Пайлан (на снимката), член на турския парламент, представляващ Демократичната партия на народите, за “Признаване на Геноцида над арменците”, “Премахване на имената на извършителите на Геноцид от обществени места” и “Изменение на закона за турското гражданство” бяха отхвърлени от Службата на председателя на Парламента.

В писмото, подписано от председателя на Парламента Исмаил Кахраман, отхвърлянето на проектозакона, представен от Гаро Пайлан, се мотивира с това, че е “груб и болезнен”, а изявленията на Пайлан са наречени “обида към собствената ви страна” и “срещу нашето национално съзнание и история”.

Исмаил Кахраман

В писмото се казва, че “Изявленията в проектозакона са били считани за нарушение по смисъла на чл. 67 от Вътрешния правилник, на основание, че обвиняват Република Турция, както и споделената от миналото история на турската нация и обвиняват турската нация в извършването на престъпление Геноцид“.

На 20 април Пайлан внесе в Голямото национално събрание на Турция законопроект с искане за признаване на Геноцида над арменците, премахване на имената на извършители на Геноцида от обществените места и изменение на Закона за турското гражданство.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *