ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ДИАСПОРАТА НА АРМЕНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 ФЕВРУАРИ Т.Г.

Spread the love

22.02.2018 г. – Гантех АРАРАТЯН – Поканени да участват бяха редактори и журналисти на арменските издания в Европа: Италия- Роберт Атарян, България-Хрипсиме Ерниасян, Франция – Ара Торанян и Крикор Амирзаян, Чехия – Хагоп Асатрян, Гърция – Майк Чилингирян, Германия – Рафи Кандаян,  Испания – Арарат Хугасян, Великобритания – Мисак Оханян, Унгария – Алекс Аванесян, Кипър – Симон Айнеджян, Латвия – Александър Керонян.

Темата беше предстоящата 9-та конференция на журналистите в Ереван, Армения, тематични насоки, предложения и разисквания за организационните детайли на конференцията. Лично Министърът на Диаспората – Хрануш Агопян представи програмата на Министерството за 2018 г.

Участващите дадоха своите предложения по време на конферентния разговор, който се проведе на високо техническото ниво. Бяха обменени мнения и позиции на редакторите на арменските медии в Европа.

Конференцията бе ползотворен първи опит, който обещава тази положителна проява да има продължение. Министерството на Диаспората за пореден път показа, че работи в хармония и близо до своята Диаспора.

Всяка следваща стъпка ще бъде отново развиквана в широк кръг, обеща Саркис Алексанян, ръководител на отдел „Информация и анализи“ към Министерството на Диаспората.

Редактирано от редакцията на вестник “Парекордзагани Цайн”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *