СЪТРУДНИЧЕСТВО: В Кипър ще се построи „Музей на Армения” с пари от ЕС

Spread the love

28.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – На 28 август т.г. Главният комисар по въпросите на Диаспората на Армения – Заре Синанян се срещна с комисаря на Президента по външните работи и хуманитарните въпроси на Република Кипър – Фотьо Фотис като част от работна визита в Кипър.

Както съобщават от кабинета на Главния комисар по въпросите на Диаспората на Република Армения, приветствайки Заре Синанян в Кипър, Фотис отбеляза важността на вече установените двустранни отношения, засегна необходимостта от разработване на стратегия за задълбочаване на сътрудничеството между диаспорите на двете страни и изрази надежда, че задълбочаването на връзките между двете диаспори ще бъде в дневния ред на правителствата на двете държави. Кипърският комисар отбеляза с особен ентусиазъм за добре организираната Арменската общност в Кипър, за високата степен на интеграция, която в същото време запазва идентичността и привързаността им към корените.

“Държавата Кипър прави всичко, за да може Арменската общност да знае историята си и да запази своята идентичност. За целта правителството насърчава арменските организации, училища и църкви”, заяви Фотьо Фотис, като похвали дейността на държавния представител на арменската общност на Кипър в Камарата на представителите Кипър – Варткес Махтесян. Комисарят по външни и хуманитарни въпроси отбеляза също, че се обсъжда построяването на Музей на Армения в Кипър, финансирането на което се очаква от Европейския съюз. „Този ​​музей ще бъде важен не само за Арменската общност, но и за Армения и за всеки човек, който ще посети Кипър“, каза Фотис.

Заре Синанян приветства идеята за изграждане на музей и изрази готовност да съдейства.

Според Главният комисар, общите исторически прилики на Армения и Кипър значително допринасят за задълбочаването на сътрудничеството между двете държави, и съвместната работа от страна на Диаспората ще придобие ново измерение. „Отношението на държавата Кипър към Арменската общност е изключителен и блестящ пример и това говори за високата ценностна система на тази страна“, отбеляза Заре Синанян.

Страните засегнаха въпросите за разширяване на съвместния меморандум за взаиморазбирателство, за разработване на нови идеи, за обединяване на младежкия потенциал на двете диаспори, за организиране на младежки срещи, за обмен на опит, за активни взаимни посещения, както и укрепване на икономическите, културните и бизнес връзките между двете страни чрез това сътрудничество.

След това срещата продължи в тристранен формат, като към страните се присъедини заместник-министърът на външните работи на Гръция по въпроси на гръцката диаспора Антонис Диаматрис.

В рамките на сътрудничеството по въпросите на Диаспората в тристранния формат Армения-Гърция-Кипър бяха дискутирани въпроси като насърчаване на сътрудничеството между организационните структури, организации и общности от Диаспората на трите държави, създаване на младежки мрежи и организиране на форуми, развитие на професионални платформи, установяване на връзки между известни специалисти, както и чрез сътрудничество на трите диаспори, укрепване на икономическите, туристическите, инвестиционните отношения на трите държави, разработване на съвместни програми и организиране на съвместни дейности в различни общности.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *