Съветът на старейшините в Ереван предостави данъчни облекчения на центъра за креативни технологии “TUMO”

Spread the love

20.03.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – В хода на второто заседание на третата сесия на Съвета на старейшините, председателстван от кмета на град Ереван – Тарон Маргарян, бе предложено за обсъждане проекто-решение за предоставяне на привилегии чрез поземления данък за текущата година на образователната фондация “Симонян”, която заема земя в парк Туманян ул. „Алабян“ 2.

Ръководителят на счетоводството и събирането на приходи Армен Харутюнян подкрепи предложението, необходимостта за което бе породено от видимите мащабни дейности на образователната фондация „Симонян“ за подобряване и опазване на парка, както и важността на ролята и значението на образователните програми, изпълнявани в центъра за креативни технологии “ТУМО” от образователната фондация.
Както предаде пресслужбата на администрацията на града, като се има предвид гореизложеното, Общинския съвет на Ереван одобри предложението да се дадат привилегии чрез поземления данък за текущата година на образователна фондация “Симонян.”

Редактирано от редакцията на вестник “Парекордзагани Цайн”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *