СТУДЕНТИ-РОДИТЕЛИ НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА В АРМЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ КОМПЕНСИРАНИ ЗА СТУДЕНТСКАТА ТАКСА

Spread the love

30.04.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Студентите – родители на две и повече деца ще получават компенсация от „Младежкия Фонд на Армения” (МФА).

От новата учебна година отново ще се стартира програмата на МФА за компенсиране на студентските такси на студенти-родители, съобщи новият директор на МФА Аргам Аршакян.

„Тази година стипендиантите са били 31 души. С новата учебна година ще се стартира новият етап на програмата.”, отбеляза той.

Задължителни условия за да станат стипендианти са: студентът-родител да учи в редовна форма на обучение, независимо дали е в държавно учебно заведение или частно, да има две или повече деца. В рамките на програмата Фондът плаща студентската такса.

Тази инициатива има за цел да окаже социална помощ на младите семейства, на продължителността на образованието на младите, за да получат втора специалност.

Нерсес Кетикян, Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *