Споразумението между АРМЕНИЯ И ЕС ще ОТХВЪРЛИ наименованието КОНЯК

Spread the love

25.11.2017, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Подписаното споразумение между Армения и ЕС предвижда отказ на страната да използва името “коняк” (член 237, параграф 2), за да се избегне нарушаване на правата на интелектуална собственост.

В документа се отбелязва, че бранда „коняк“ е под защитата на ЕС като френска индикация и през следващите 25 години арменските производители трябва да преминат към ново име „бренди“.

Съгласно споразумението, ЕС се ангажира да предостави на Армения техническа и финансова помощ при прехода към новото име.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *