Световната банка: Икономиката на Армения ще забави растежа си

Spread the love

06.06.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Световната банка публикува доклад за глобалните икономически перспективи, според който икономическият растеж на Армения през 2018 г. ще бъде 4,1%.

“Арменската икономика ще покачи растежа си с 4,1% през 2018 г. и 4% през 2011 г. -2020 г.”, се казва в доклада.

В сравнение с 2017 г., когато икономиката на Армения нарасна с 7.5%, през 2018 г. тя ще загуби 3.4% ръст. В доклада се отбелязва, че причината за спада в икономическия растеж на Армения е общият спад на растежа на икономиките в Европа и Централна Азия до 3,1% през 2018 г.

Припомняме, че Световният валутен фонд публикува доклад, съгласно който Армения има най-ниския БВП на глава от населението в страните от Южен Кавказ.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *