САЩ КРИТИКУВА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПОСЕТИТЕЛИТЕ В СТРАНАТА, КОИТО ИМАТ АРМЕНСКИ КОРЕНИ

Spread the love

14.03.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Държавният департамент на САЩ е 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nразкритикувал поведението на властите на Азербайджан за отношението към чужденците, които имат арменски корени.

В ежегодния доклад на Държавния департамент на САЩ за състоянието на човешките права по света бе Снимка на Nerses Ketikian.отбелязано, че лица с арменски имена често се подлагат на допълнителни проверки по граничните пунктове на Азербайджан. А по-често на тези лица отказват да им издадат позволение да влизат в страната.

Активисти на гражданското общество в Азербайджан са заявили, че едно цяло поколение е израснало в Азербайджан с враждебни настроения към арменците.

От властите в Азербайджан се оплакват и националните малцинства в страната. Няколко етнически групи, сред които талиши и лезги съобщават, че, въпреки техните искания, властите отказват да предоставят учебници по майчиния им език.

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *