РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ НА Н.В.П АРХИМАНДРИТ ИСАХАК ПОХОСЯН, АРХИЕРЕЙ НА АРМЕНСКАТА ЕПАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ

Spread the love

„Този е Моят възлюбен Син,

в Когото е Моето благоволение.”

(Матей 3:17)

Възлюбени миряни, сънародници, християни,

През тези радостни дни на Нова Година и Рождество Христово душите на всички ни са пълни с ентусиазирани надежди и с нови очаквания. Всеки път Новата Година по

особен начин се представя на цялото човечество. Сякаш тази своеобразна покана да се спомни миналото, да се оценява настоящото и да се посрещне бъдещето, е предопределена, когато цялото човечество с видима посветеност и изпълнено със специални чувства, непрекъснато се връща и продължително обмисля панорамата на миналото и на бъдещето. Тази периферия на миналото и идващото става смислена, разбираема и съдържателна само чрез идването на Бебето-Чудо Иисус в света. За хората няма друг подслон или по-надеждна опора. Целият свят и бездънната вселена с всичките си върхове и с всичките си висини се прекланят пред този дар, защото идването на Господа при хората не бе самоцелно. Той е призван да приеме отхвърления, да издигне падналия, да изправи наведения и навсякъде да установи победата на справедливостта, мира и истината, които често бяха осъдени на забрава тъкмо от самите хора. Там, където няма това очакване, не може да има и някакво оправдание, никакво примирие и надежда. С други думи, Новата Година се обновява само чрез Христос и в Него. А където няма обновяване, там не може да има надежда за възраждане, ново възприемане и покана за съпричастност към бъдещето.

Възлюбени,

през изминалата година по границите на отечеството, в диаспората, и по специално в Арменската епархия в България, относно личните, социалните, националните и общочовешки отношения, всички ние имахме както трудности и моменти на изпитания, така и успехи. За нас продължава да остава приоритет установяването на мира в двете ни национални основи – в Република Армения и в Република Арцах. Чрез помощта на Господа и чрез практичната вяра за всички нас е задължение да пазим и да съхраним Майчиния език, продължително умножавайки и отново оценявайки благодатта, дарени ни от Великия Бог, особено духовните дарове.

Радостните поводи от 25-годишнината на двете Арменски Републики, 110-годишнината на AGBU– „Парекордзаган” и 100-годишнината на Хоменътмен още веднъж потвърждават, че „миналото не е отминало”, и, че бъдещето има твърда и сигурна опора.

С благодарност и с молитва предаваме Нашата Архиерейска благословия на всички вярващи – на честните и посветени служители на Епархийския Съвет, на Църковните Настоятелства, на всички обществени и благотворители организации и структури, на служителите на Нашата църква, относно всичкия труд, усилия и посветено служение, които те са представили през изминалата година. Ние сме уверени, че с обединени усилия и цялостна посветеност към служението, всички ние ще победим „в търсенето на Истината”. На всички вас пожелаваме търпение и обич към Бога, понеже, както Библията ни поверява: „И от всекиго, комуто е много дадено, много и ще се иска.” (Лука 12:48).

През тази година в живота на Нашата епархия са предвидени редица важни тържества и събития, които са призовани с отговорност и с готовност да ни обединят, за да сме единни в Библейското преживяване. По този път приносът на всеки един от нас  колкото е очакван, толкова и е важен. Само по този начин изпитанията превръщат в опитност, а опитността – в надежда, любов и добродетели.

Нека всички ние да се подновим чрез чудната покана от Светото раждане на нашия Господ, отново установявайки в нашето призвание и идентичност, в нашата християнска същност. Понеже словото има сила, но тайнството е по-предпочитано от словото. Всичко се извършва с любов, а най-верните доказателства на вярата са делата.

Честита Нова Година и Рождество Христово и вечно Благословено да бъде Явяването на Христос!

С обич и благословия – Архимандрит Исахак Бохосян,

Архиерей на Арменската епархия в България

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *