РАЗВИТИЕ: Във вторият по големина град на Армения – Гюмри ще бъде създадена свободна икономическа зона, която за 10-12 години ще осигури 13 000 нови работни места

Spread the love

29.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Правителството на Армения одобри проект за създаване на логистична и индустриална свободна икономическа зона в Гюмри – вторият град в Армения.

Частната инициатива за създаване на свободна икономическа зона в Гюмри има за цел да обслужва логистиката на складовете за електронна търговия и производствените процеси, насочени към износ. Създаването на свободна икономическа зона е насочено към стимулиране на преките чуждестранни инвестиции, увеличаване на инвестиционната привлекателност на страната, създаване на нови работни места и стабилно икономическо развитие.

ИА Арменпрес съобщава, че арменският министър на икономиката Тигран Хачатрян е заявл, че целта на създаването на свободна икономическа зона е да се привлекат преките чуждестранни инвестиции, да се създадат работни места и да се стимулира стабилното развитие.

„Свободната зона трябва да се превърне във важен център на логистичните услуги за електронна търговия, да допринесе за икономическото развитие на област Ширак. Свободната икономическа зона, която ще бъде разположена до международното летище в Ширак, ще се превърне в хибридна свободна икономическа зона за логистика, чиято цел е да обслужва логистичните складове на електронната търговия и производствените процеси, насочени към износ“, каза Хачатрян.

Предвижда се да се създаде свободна икономическа зона на територия от 319 хектара в рамките на 10-12 години. Той трябва да бъде изпълнен в 5 етапа. Първият етап ще стартира на 30 хектара. Пълното използване на свободната икономическа зона ще осигури работа за около 13 хиляди души.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *