Президентът на Армения настоява да се премахне корупцията в ПАСЕ (Парламентарната асамблея на Съвета на Европа)/Видео

Spread the love

25.01.2018 ГАНТЕХ АРАРАТЯН – От присъединяването ни към Съвета на Европа, нашата страна е поела дълбока отговорност за спазването на нашите задължения и зачитането на колективния ни ангажимент към основните ценности на тази организация, каза президентът на Армения в своята реч пред ПАСЕ вчера, 24януари.

“Въпреки това през последните години станахме свидетели на една злощастна и безпрецедентна криза на ценностите в тази организация: най-малкото чрез безотговорното си поведение някои депутати са действали в противоречие с основната мисия на Съвета на Европа и са причинили тежки щети върху репутацията на организацията. По този начин, по-голямото семейство на Съвета на Европа може би е изправено пред най-сериозното предизвикателство от самото му основаване, тъй като бяха изложени случаи на подкупване на членовете на събранието в резултат на нечестно гласуване.

От 2014 г. насам, редица политически пристрастни и неприлични доклади и резолюции предизвикаха рязка промяна в нагласите на арменското общество към тази Асамблея.

Тези откровения обаче оправдават надеждите, че такива корупционни практики са краткотрайни. В края на краищата те ще се издигнат на повърхността, потискайки така приети резолюции и дискредитирайки лицата и правомощията, които ги подкрепят. Убеден съм, че докладът на независимия орган за разследване, който разглежда изложените случаи на корупция, ще изкорени тези дефектни практики и ще спомогне за укрепване на доверието на държавите-членки в нашата организация”, добави Саркисян.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *