ПОЛИТИКА: Кои са основните принципи на външната политика на Армения според външния министър на страната?

Spread the love

27.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Трите основни принципа на външната политика на Армения са суверенитет, панарменство и взаимодействие. Както съобщава ИА Арменпрес, министърът на външните работи на Армения Зохраб Мнацаканян каза това на 27 август т.г. по време на среща на ръководителите на централния апарат на арменското външно министерство и дипломатическите мисии в чужбина.

„По време на този форум днес ясно фиксираме трите основни принципа на външната политика на Армения.

1.Суверенитет. Ядрото на този принцип е арменияцентризмът, преди всичко защитата на държавните интереси на Армения и на всички граждани, независимо от етническата или религиозната принадлежност. Основното условие за осъществяване на независима външна политика е укрепването на принципа на суверенитета. В дипломатическата дейност на Армения въпросите трябва да се разглеждат на първо място от тази гледна точка. В арменската дипломация този основен принцип става по-важен в контекста на глобалната несигурност на съвременния световен ред, когато основните предизвикателства пред първичната сигурност и развитие могат да бъдат решени само въз основа на независими и суверенни решения.

Панарменство. Това е и принцип, и средство. Този принцип, който на пръв поглед изглежда амбициозен, отразява не само факта, че Армения е център на арменците и оста на действията, но и необходимостта арменската дипломация да разглежда Република Армения, Арцах и арменците, разпръснати по целия свят, като едно цяло, произтичащо от тази Единна национална програма. Сигурен съм, че създаването на такава атмосфера на взаимно практично сътрудничество между Армения и арменците, разпръснати по целия свят, може да осигури благоприятна среда за ефективно изпълнение на външната политика на Армения.

Взаимодействие. Армения е готова за равностойно и взаимноизгодно сътрудничество с всяка държава. Армения ще продължи да работи за регионален мир, сигурност и развитие и за тази цел ще си сътрудничи с приятелските държави и всички други партньори “, каза Мнацаканян.

Министърът отбеляза, че тези принципи ще гарантират непрекъснатата и продължителна дейност на арменската дипломация.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *