ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ХАСАН РУХАНИ СЛЕД СРЕЩАТА С НИКОЛ ПАШИНЯН: Готови сме да изнасяме ирански газ през Армения и да свържем Черно море с Персийския залив чрез Армения.

Spread the love

28.02.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – След официалните преговори между премиер-12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nминистъра на Армения Никол Пашинян и президента на Иран Хасан Рухани, те направиха официални изявления за медиите.

В изявлението на Хасан Рухани се казва:

Снимка на Nerses Ketikian.„Приветстваме многоуважаемия господин Никол Пашинян и неговата делегация. В хода на срещата ние постигнахме добри договорености по различни направления. След независимостта на Армения ние се радваме на добросъседски отношения между нашите страни и се надяваме, че по време на дейността на новото правителство ще станем свидетели на развитието на тези отношения.

В хода на днешните срещи ние проведохме преговори по въпроси, отнасящи са за двустранните и регионални отношения, по международни въпроси. На срещата с господин премиер-министъра ние изразихме удовлетворение за позицията на Армения по повод несправедливите санкции срещу Иран.

Целта на нашите страни е да напредваме в работата, която съответства с нашите интереси и няма да позволим която и да е трета страна да се меси в тези работи и сътрудничеството.

Между нашите страни е наложено много добро сътрудничество, съществуват политически, културни връзки на високо равнище, сътрудничество в сферите на образованието, туризма и други отрасли. Ние искаме сътрудничеството в други области също да бъде на високо равнище.

От гледна точка на икономическото сътрудничество съществува огромен потенциал, който следва да се развива по най-добрия начин. В сферата на енергетиката между Армения и Иран се реализира мащабен проект за размяна на газ срещу електроенергия. В хода на нашите преговори ние също така насочихме нашето внимание върху въпроса, свързан с дейността на арменската ХЕЦ Мехри.

Още един въпрос, който се намира под нашето внимание, засяга строителните работи на пътния коридор Север-Юг. Иранската страна изрази готовност да участва в този проект. В центъра на нашето внимание се намира също така опростяването на транспортните системи, в частност в областта на товарните превози.

Обсъдихме още въпроси, свързани със селскостопанската сфера. Иранската страна изрази готовност за сътрудничество в тази сфера, за развитието на кланиците в Армения, за стимулирането на животновъдството.

Друга тема, която обсъдихме, касае сферата на информационните технологии. Имайки предвид доброто сътрудничество между нас, ние изразяваме готовност да развиваме отношенията в тази насока.

В хода на преговорите ние също така разгледахме сътрудничеството в областта на енергетиката между Иран и Армения в тристранен формат с Грузия, както и с четиристранен формат с Русия. В контекста на сътрудничеството в областта на газта ние изразихме готовност от иранска страна да увеличим доставките. Също така сме готови да започнем тристранно сътрудничество по изнасяне на газта в Грузия.

Друга тема по време на преговорите бе свързването на Персийския залив с Черно море чрез Армения. В заключение трябва да отбележа, че най-важната точка е това, че за развитието на двустранните отношения има желание, потенциал и воля и в двете страни. Ние наредихме на отговорните лица да обсъдят тези въпроси по време на заседанието на междуправителствената комисия.”

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *