ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА НИКОЛ ПАШИНЯН СЛЕД СРЕЩАТА С ХАСАН РУХАНИ: Армения е готова да стане транзитен коридор за изнасяне на иранския газ.

Spread the love

28.02.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – След официалните преговори между премиер-12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nминистъра на Армения Никол Пашинян и президента на Иран Хасан Рухани, те направиха официални изявления за медиите.

В изявлението на Никол Пашинян се казва:

Снимка на Nerses Ketikian.„Преди всичко бих искал да Ви благодаря за топлия прием. От първата минута на визитата ние почувствахме и знаем, че сме дошли в приятелска страна и се надявам, че нашите ирански колеги в хода на общението с нас разбраха, че са приели представителна делегация на приятелска държава.

В състава на нашата делегация са включени представители не само на изпълнителната власт, но и всички политически сили, представени в Парламента на Армения, което подчертава важността на армено-иранските отношения за политическите сили на нашата страна.

Особеният характер на нашите отношения също подчертава наличието на активната арменска общност в Иран, и аз искам още веднъж да благодаря на правителството на Иран за доброто отношение към нашите сънародници в Иран.

С една дума, времето е много добро за нашите отношения.

Президентът Рухани вече представи кръга на въпросите, които сме обсъждали. Аз бих искал да добавя един-два детайла.

За нас като председателстваща страна в Евразийския икономически съюз (ЕАИС) е важно  в парламентите на страните членки да върви процес за ратификация на съглашението за свободна търговия между ЕАИС и Иран. Най-вероятно, съглашението ще влезе в сила по време на нашето председателство. Това открива нови възможности за увеличаване на търговския оборот и за бизнес кръговете на нашите страни. И ние сме длъжни да насърчаваме нашите бизнес кръгове да използват тези възможности.

Разбира се, нашето сътрудничество в сферата на енергетиката е важно. Президентът отбеляза, че Иран е готов да увеличи обема на доставките на газ в Армения. Тук, разбира се, е важно по време на обсъжданията и преговорите да се достигне до общо съгласие по въпроса на цената. Това принципно е важен въпрос от гледна точка на привлекателността на сделката. И ние се надяваме, че нашите представители ще проведат ефективни преговори по тази насока.

Общо взето бе важно това, което ние отбелязахме по време на преговорите – двустранните отношения трябва да бъдат разгледани в много по-широк контекст и да осъществим проекти, които ще имат регионално значение.

Армения е готова за сътрудничеството с Иран по въпроса с транзита и да стане транзитна страна за иранския газ. Създаването на енергиен коридор също така има важно значение както в контекста на двустранните отношения и в регионалния контекст, така и в по-широк план. За разрешаването на тези въпроси е налична политическа воля и ние се надяваме, че процесът на преговорите ще бъде успешен.

Обсъжданията, които ние водим в момента, дават основание да кажем, че нашата визита върви успешно и ние взаимно отбелязваме, че в своите действия сме длъжни да изходим от логиката за укрепване на нашите приятелски отношения и атмосферата ѝ.

Господин Рухани, позволете още веднъж да Ви благодаря за топлия прием и да пожелая на представителите на нашите правителства успех в реализацията на нашите договорености.”

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *