„От семейството започна светлия път на Спасението.” – Патриархално послание на Н.С. Карекин II по случай Рождество Христово и Богоявление

Spread the love

07.01.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Католикосът на всички арменци Н.С. Карекин II по време на Рождествената Литургия изнесе патриархално послание по случай Рождество Христово и Богоявление.

„В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин!

„Слава на Твое чудославно Рождество и Явяване, Господи!”

Възлюбени благоверни народе!

Днес чуваме благата вест за Святото Рождество Христово и с ликуване възхваляваме Бог за спасителната Му благодат. Славим Този, „който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата Си непорочни и изпълнени с радост.” (Послание на Юда 1:24)

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nЗа Младенеца, роден в ясла и дошъл в света, ангелът благовества: „Днес в града на Давид ви се роди Спасител, който е Христос Господ.” (Лука 2:11). Христос се роди от Светата Дева, пълна с богобоязливост, благоукрасена с небесни добродетели. Божият Син порасна в благочестивото семейство на Пресвета Богородица и Светия Йосиф, които претърпяха всякакви лишения и преследвания, погрижиха за Младенеца Иисус, чрез своя благочестив живот ставайки участници в божествената Му мисия.

Възлюбени, в чудесния образ на Рождество Христово виждаме, че пътят на спасението започна от семейството. От семейството е започнал светлия път, чрез който хората стават наследници на Небесното Царство. Наистина чрез Христос ние сме осиновени от Бог. Чрез Христос Отец се явява на нас като Бог Творец, Който обича нас и обновява нашия живот с обнадеждаващата и благословената радост на Рождество Христово. Благата Вест за Рождеството на Спасителя напоява нашите души, изпълва нашите духовни преживяване и чувства, дарява сила и мощ, за да останем в божествената воля, за да подсилим в живота и в делата си пътищата на мира, правдата, любовта и солидарността и винаги да прославяме Бог – „Слава на Твоето чудославно Рождество и Явяване, Господи!”

Възлюбени вярващи! В чувствата на духовната ни радост от Рождество Христово, ние се молим и за нашите братя и сестри съверници от великото световно семейство, които посрещат този светъл празник в тъга и трудности. Нашите мисли са насочени там, където животът на човечеството продължително се вълнува от несправедливостта, от ненаситния стремеж към властта, от алчността, където хората продължават да претърпят болка и разрушения, причинени от войни, бедност и потъпкване на човешките права, където насилието поражда насилие, ненавистта – ненавист, лъжата и измамата се умножават с нови измами. Тези злини, дали са междуличностни, в семействата или между народите и държавите, водят към безизходици и кризи, за преодоляването на които се изисква огромни усилия и старания. Към безизходица водят и богоборческите либерални движения, отдалечавайки от живота на Господните заповеди, от духовното, нарушавайки основите на здравото общество и силното семейство. Чрез дара на спасителния Христов път човечеството ще може да живее на планетата и да остане като голямо семейство, с взаимна обич и помощ да заличава своите рани, да се погрижи за нуждите, да разрешава проблемите на света и да служи на ангелския призив – „на земята мир, между човеците благоволение”, които прозвучаха в благодатния час на Светото Рождество Христово.

В благословения период на нашата история чрез Христос нашия народ стана едно вярващо семейство, просветени от животворните дарове на Господа. Ние, като родни чада на нашите предци, верни на благочестивия път Господен, сме длъжни да продължаваме да съхраняваме непоклатима нашата вяра и да сме решителни за прогресивен живот и дела. Днес в нашия живот, изпълнен с нови промени витае надеждата и оптимизма, че ще отбележим нови придобивки, успехи и победи. Уповавайки се един на друг и подкрепяйки се, ние можем да благоустроим нашия живот в отечеството и в диаспората, да защитаваме нашите граници, националните справедливи права, да укрепим нашата страна Армения и Арцах. Семейството се явява първото място, където се възпитават достойни чада, образцови граждани на държавата. В семейството се изгражда бъдещето на нацията, поставят се здравите основи на държавата. Атмосферата на загриженост в семейството дава плод в детските души чрез семената от Божието слово, захранващи духовните и моралните ценности, безстрашния дух да се избере доброто. Чрез дейния пример в семейството се предава любовта, доверието и загрижеността един към друг. Затова да бъдем ревностни за силни и посветени семейства. Да запазим непоклатимо понятието семейство, поставено от Бог, святостта му, националните традиции, да се погрижим и да издигнем нашия духовен и национален живот и винаги да останем в благодатта на Господното осиновление, като едно вярващо семейство, като Божи собствен народ.

Ценейки значението и основополагащата мисия на семейството, благословено от Бог, в нашия национален, държавен и обществен живот, провъзгласяваме 2019 година като Година на семейството. Призоваваме на нашите църковни, епархийски структури и духовните служители да предприемат програми и мероприятия в подкрепа на семействата, да организират поклонически пътувания до Родината и Светия Ечмиадзин, до Господни и отечествени светини, които ще укрепят вярата, ще преизпълнят с любовни чувства към Отечеството и ще осъзнаем, че сме чада на нацията и на Отечеството.

С радостната Блага Вест зо Рождество Христово изпращаме Нашите братски поздравления към главите на йерархическите престоли на нашата Апостолическа Света Цървка: към Католикоса на Великия Дом на Киликия Н.С. Арам I, Блажения Патриарх на Йерусалимския престол Н.С. архиепископ Нурхан Манукян. Молим се за Блажения Патриарх на Константинополския престол Н.С. Архиепископ Месроп Мутафян, който се намира в болничното легло. Просейки даровете на нашия Спасител, Ние поздравяваме нашите сестрински Църкви. С Патриархални благословения приветстваме и принасяме нашите най-добри пожелания на Президента на Република Армения господин Армен Саркисян и Премиера на Армения господин Никол Пашинян. Изпращаме нашите поздравления към Президента на Република Арцах господин Бако Сахакян, държавните мъже на нашата страна, представителите на дипломатическите мисии в Армения. Принасяме Нашата Патриархална любов, благословения и добри пожелания към духовенството на нашата Света Църква и целия наш вярващ народ.

В този душеобновяващ ден на Рождество Христово издигаме молитви и просим да се умножат небесните дарове по света, за да продължават хората да творят добри дела, да живеят в любов, в справедливост, в мир, в състрадание и в милосърдие, благодарение на които ще е възможно да се противопоставят на злодеянията и да се проправят път към светлото бъдеще на човечеството. С молитви просим от Бог да съхрани нашия народ в Своите грижи и любов и да дари сили, за да изградим новия ден на нашия живот и да останем благословени, посветени в семейството на Христос и с верни сърца винаги да славим „Слава на Твое чудославно Рождество и Явяване, Господи!”

С чувства на благодарност и с ликуване благовестваме на нашия народ по целия свят:

Христос се роди и се яви!

На вас и на нас Блага Вест!”

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *