ОТКРИТО ПИСМО

Spread the love

Общински съвет Ямбол отмени декларацията за признаване на арменския геноцид

До Председател на Общински съвет 

Татяна Петкова

 

Копие до

Общински Съвет

град Ямбол

 

Копие до

Н.П. извънредния и пълномощен посланик на РАрмения в България

Арсен Схоян

 

Копие до

Н.В.П. архимандрит Абгар Овакимян

Архиерейски наместник на ААСЦБ

 

Копие до

Епархийски съвет на ААСЦБ

 

Копие до

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

 

Копие до

Духовен съвет към Организацията на обединените нации (ООН)

 

Копие до

COUR EUROPЕЕNNE DES DROITS DE L’HOMME

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 

Копие до

Ара Аршавирович Абрамян

Президент на Съюза на арменците в Русия

Посланик на Добра воля в Юнеско

 

До

БНТ, БТВ, Нова Тв,БНР

вестнците: Марица, Труд, 24 часа

 

ОТКРИТО ПИСМО

от Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган” клон Пловдив и асоциираните клонове в градовете Бургас, Хасково, Сливен, Добрич, Русе, Ямбол, Силистра 

 

Уважаемa госпожа Петкова,

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С чувство на наранена национална чест се обръщаме към вас в отговор на гласуваната отмяна на приетата от Община Ямбол през 2010 г. Декларация, с която се признават събитията през 1915 г. за Геноцид.

Срамно е за всички нас като граждани на демократична България да се откажем от уроците на миналото в името на частни бизнес интереси. Фактите сочат, че през двете години след гласуване на Декларацията икономическите проекти с Турция не са спрели. Заплахата да бъдат усложнени отношенията ни с южната съседка поради основателните искания тя да изпълни свой морален дълг пред лицето на историята не изплашиха вашите колеги от други 13 общини в страната.

Жалко е за нас като наследници на 1,5 милиона избити арменци и за българското общество в цялост една структура като Община Ямбол да се поддаде на натиска на местни бизнес организации и на ДПС – партия на етническа основа, работеща в пълен разрез с идеята си да защитава „права и свободи”.

Изразявайки възмущение от взетото от вас на 26 октомври 2012 г. решение, отправяме въпрос към цялото общество – каква е цената на човешкото достойнство в България и на кого всъщност служат избраните от нас общински съветници в местните структури на властта?

Рупен Чавушян – Председател на „Парекордзаган” – Пловдив            

Агоп Мовсесян – Председател на „Парекордзаган” – Бургас               

Аршавир Хулян – Председател на „Парекордзаган” – Сливен              

Соня Аршавир Ховнанян – Председател на „Парекордзаган” – Ямбол

Д-р Бохос Гаржарян – Председател на „Парекордзаган” – Русе

Сирухи Дерандонян – Председател на „Парекордзаган” – Хасково

Едуард Коконян – Председател на „Парекордзаган” – Добрич

Мъгърдич Калустян – Председател на „Парекордзаган” – Силистра

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *