Общоарменският Благотворителен Съюз „Парекордзаган“ поздравява новоизбраният президент на Армения – Армен Сарксян с встъпването му в длъжност

Spread the love

17.04.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Този важен момент се случва във време, когато нашата страна е изправена пред много сложни регионални и глобални предизвикателства, както и вълнуващи възможности за просперитет. Тъй като отбелязваме нова ера в управлението на нашата република, съгласно ревизираната конституция, приета през 2016 г., ние виждаме голям потенциал за напредък, който ще изисква динамично ръководство и сътрудничество между всички страни.

С преминаването към парламентарна система новият президент на Армения поема ролята на държавен глава, отговарящ за стабилността и приемствеността на националните ни институции. Ние вярваме, че президента Сарксян ще изпълни успешно тази важна роля, за да отрази ефективно колективните аспирации на нашия народ и нашите общи ценности и идеали.

AGBU също така благодари на екс-президента Серж Саргсян за годините на отдаденост и служба на нацията, за осигуряване на лидерство в критични времена, започвайки с движението в Арцах до наши дни. По време на управлението на Серж Саргсян, AGBU продължи дългогодишната традиция да работи с ръководството на Армения, за да развива по-успешно дейности в областта на образованието, изкуствата, както и социалните и хуманитарните услуги.

AGBU се надява да продължи да работи конструктивно с лидерите на Република Армения в полза на нашата глобална нация. Само в тясното сътрудничество между кабинетите на президента, Парламента, министър-председателя и Църквата могат да се защитят по най-добрия начин интересите на нашата нация и нейните хора.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *