ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ПРЕДЛОЖИ НА ВЛАСТИТЕ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ РАТИФИКАЦИЯТА НА ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ

Spread the love

26.07.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Общественият Съвет (ОС) на Република Армения призовава Правителството на страната да се въздържат от ратификацията на Истанбулската конвенция. Председателят на ОС Вазген Манукян отбеляза, че Армения още през 2017 година вече е приела разпоредби за предотвратяване на домашното насилие, затова нецелесъобразно е приемането на конвенцията, която съдържа съмнителни разпоредби. „Не бива да бъде подписан всеки международен документ, за да се представим за демократични. Имало е случаи, когато подписването на документи е било обусловено с получаване на финансови субсидии или с други фактори. Но необходимо е да се зачита общественият интерес.”, каза той по време на заседанието, което е обсъждало редица въпроси, касаещи интересите на обществото.

Член на ОС Ованес Ованисян е отбелязал, че е недопустимо да бъде приета една конвенция, която съдържа в себе си рискове и е необходимо  да бъде обсъждана допълнително. Архиепископ Натан Ованисян на своя ред е отбелязал, че ние ще се сблъскаме с една ситуация, когато хората ще бъдат подведени под отговорност поради това, че са цитирали примери от историята на собствената страна или на света. „Ние вече сме приели закон за борбата срещу насилието в семействата, но нямаме представа докъде са стигнали нещата.”, е отбелязал той.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *