НЕ САМО С ХЛЯБ…: Предисловие – Свещеник Адам Макарян

Spread the love

13.05.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Арменският информационен сайт „Гантех Араратян” (Араратски Светилник) започва периодично публикуване на български език книгата „Не само с хляб: религиозни въпроси, актуални проблеми, християнски отговори” с автор свещеник Адам Макарян. Книгата е била издадена на арменски език през 2016 година от Първопрестолния Св. Ечмиадзин с благословията на Н.С. Карекин II, Върховен патриарх и Католикос на всички арменци. Книгата представя християнските гледни точки относно актуалните проблеми и явления и позиции въз основа на Библията, църковните автори, както и на основните социални концепции на различните Църкви и на различните църковни документи. Предназначена е за вярващите от Арменската Апостолическа Света Църква, както и за широк кръг читатели, които се интересуват от християнското учение относно съвременните действителности.

Книгата се превежда с личната благословия и позволението на автора.

ПРЕДИСЛОВИЕ

„Защото Бог толкоз обикна света, че даде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него да не погине, а да има живот вечен.” (Йоан 3:16). Христос чрез Своето изкупление дари и Свое учение, което установява върховните принципи в живота на човечеството, утвърждава истинското богопочитание, по нов начин открива най-великата любов на Бог към творението. Христовите апостоли въз основа на Господното учение, вдъхновени от Светия Дух, отправиха към вярващите учения, увещания и указания чрез своите послания, които са включени в Новия Завет. Светите Отци на Църквата, знаменитите църковни автори чрез своите писания представиха на вярващите и на целия свят Библията и посланията на Господното учение .

С промяната на времената християнското учение по въпроси, свързани с личността, със света, с човечеството започна да се изразява от нови гледни точки, както и с други определения, с нови думи. В историята на човечеството, особено от XX век насам и по специално през XXI век започнаха безпрецедентно да се развиват различни сфери на науката – технологии, медицина, биология и пр. Тази действителност, въпреки положителната си роля в света, до голяма степен повлия върху начина на мислене, мирогледа, поведението на човека. Формираха се нови взаимоотношения, но възникнаха разни проблеми, които се отнасят до морала, до етиката, както и до религията, до абсолютизма на светските и материалните явления, до пренебрегването на духовните ценности и пр. В тази ситуация възникна необходимост чрез обоснования от Библията и духовната литература да бъдат дадени отговори по актуалните проблеми, както и съобразени с новите условия да бъдат обяснявани отношенията между Бог и човек, поведението на човека, учението на християнския морал. Така вярващият има нужда не само от духовно, насърчително и проповядващо слово и литература, а и отговори на въпроси, отнасящи се до настоящето и на религията.

В тази книга са включени духовни гледни точки, учения, позиции относно човека, околния свят, междуличностните взаимоотношения, проблеми възникнали от развитието на науката, актуалните явления. Въпроси относно човешките отношения, различните страни на живота, които широко са коментирани от страна на Светите Отци на Църквата, тук са представени съобразени с новите условия и понятия, с настоящата ситуация, която царува в света.

Съдържанието на книгата до голяма степен съдържа въпросите и отговорите, които са били излъчвани по време на поредицата от телевизионното предаване „Не само с хляб”, изготвени от телевизия „Луйс”. Но за издаване те са били допълвани, с добавени нови теми и изследвания, които по-специално се отнасят до съвременните явления относно християнството и духовния живот. Книгата съдържа 50 теми и съответни заглавия, а под тях въпроси и отговори. Според обема на казаното, въпросите и техните отговори са от пет до осем, които развивайки се, дават съответна представа по дадена тема и за проблемите свързани с нея, за връзката ѝ с Библията, за християнските гледни точки.

Силно се надяваме, че тази книга ще допринесе за знанието относно християнските позиции, подсилването на духовно-религиозните понятия и ще помогне на вярващите на нашата Света църква да се ориентират в многообразната действителност на съвременния свят и за установяването на начин на живот, верен на Христовото учение.

Свещеник Адам Макарян

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *