Арцах трябва да бъде основната тема, а не обект на мирния процес”, твърдят видни международни учени

Spread the love

На 27 февруари депутатите на Европейския парламент Мишел Риваси (на снимката) и Ларс Адактусон, евродепутат (ЕНП), организираха публичен дебат с участието на изтъкнати международни учени и дипломати, които разгледаха развитието на международното право, статута на преговорите и препоръките за постигане на мирно разрешаване в Арцах.

Сред лекторите бяха д-р Алфред де Заяс (на снимката), независим експерт на ООН за насърчаване на демократичен и справедлив международен ред, д-р Пол Уилямс, професор по право от Американски университет във Вашингтонския колеж по право и съосновател на Public International Law & Policy Group, д-р Сергей Маркедонов, заместник-професор в руския държавен университет, Армине Алексанян, заместник-външен министър на република Арацах и модераторът Гиро Маноян, член на борда на арменския правен център за правосъдие и права на човека (АЛС). Събитието беше организирано съвместно от ALC, фондация “Туфенкян“ и Европейската арменска федерация за правосъдие и демокрация (EAFJD).Проведеният в Европейския парламент дебат направи преглед на резултатите от колоквиума, от 26-27 февруари в Центъра за европейски политически изследвания (CEPS), с участието на над десет международни експерти и бивши дипломати. Колоквиумът беше организиран съвместно с Арменския правен център за правосъдие и човешки права и фондация “Туфенкян“.

д-р Пол Уилямс

Ето и резултатите:

– Арцах трябва да бъде основната тема, а не обект на мирния процес;

– Съгласно установените международни правни прецеденти, хората, включително тези в Арцах, имат право да декларират независимост;

– съгласно международното право е задължение да не се реагира с насилие на Декларацията за независимост;

– Арцах е функционираща държава, основана на концепцията за суверенитет, тъй като има институционален капацитет, демократично избрано правителство, контрол над неговите граници и функциониращо гражданско общество;

– международната общност трябва активно да се ангажира с Арцах, независимо от нейния статут;

– Международното право предоставя рамка, но само по себе си не може да служи като единствен инструмент за разрешаване на конфликти, не може да се пренебрегне ролята, която политиката играе при разрешаването на конфликти;

– изграждането на доверие е ключов инструмент за мир и окончателна резолюция;

– Ескалирането на арменофобска реторика и военни действия не са приемливи и трябва да бъдат обезкуражени, подбуждането към насилие и омраза е забранено от международното право.

Д-р Маркедонов

Д-р Маркедонов, който направи преглед на последните събития, заяви, че неотдавнашните ескалации на насилието и военната реторика са отдалечили страните, което прави договарянето още по-трудно. Той също така предупреди за промяна на досегашния фокус от границата между Арцах и Азербайджан, тъй като “едно от по-важните предизвикателства е по протежение на границата между Армения и Азербайджан, което не е оспорвана територия”, където сме свидетели на нарушения на прекратяването на огъня.

Ларс Адактусон

По време на представянето си д-р Де Заяс подчерта, че самоопределянето на народите често се тълкува като дестабилизиращо, но всъщност е важен компонент на регионалната и международната стабилност. Коментирайки четиридневната война през април 2016 г., той отбеляза: “Агресията на Азербайджан през април 2016 г. е нарушение на мира и трябва да бъде осъдена като нарушение на Хартата на ООН”.

За да подчертае необходимостта от създаване на механизми за справяне с правото на самоопределение, д-р Уилямс отбеляза, че има над 70 активни движения за самоопределение в света и провалът при създаването на механизми за тяхното разрешаване доведе до над 20 милиона смъртни случая през последните 50 години.

Заместник министърът на Външните работи на република Арацах – Армине Алексанян

Заместник министърът на Външните работи на република Арацах – Алексанян отбеляза: “Арцах не е просто име на конфликт, това е място, където хората живеят. Тези хора са осъдени да се борят за правото си да живеят”. Като доказателство за решимостта на Арцах да изгради силна демократична държава Алексанян подчерта, че страната едностранно е подписала няколко договора за правата на човека като Всеобщата декларация за правата на човека, Женевските конвенции и ICCPR.

Участниците в конференцията се споразумяха, че Арцах има много силно изразена претенция за самоуправление, и че международната общност трябва да се ангажира по-силно с мирния процес, за да улесни подходящото разрешаване на конфликта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *