ЛЮБОПИТНО: Армения в „Исторически атлас” от 1710 г.

Spread the love

08.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Известният френски картограф, учен и писател Анри Шателен (Henri Chatelain) заедно с Николас Гуендевил (Nicolas Gueudeville) през 1705-1720 г. в Париж и Амстердам публикува седемтомна монументална творба на френски език, озаглавена „Исторически атлас или нововъведение в историята, хронологията и в древната и новата география“ (Atlas Historique, Ou Nouvelle Въведение A l’Histoire, à la Chronologie & à la Géographie Ancienne & Moderne ). Впоследствие „Исторически атлас”, който се счита за кратка географска и историческа енциклопедия по онова време, е преиздаден повече от веднъж.

В един от томовете на „Исторически атлас”, издаден през 1710 г., има отделна страница, озаглавена „Образи и описания на главните градове на Армения и Грузия“ (Vue et Description Des Principales Villes De L’Armenie et De La Georgie Avec). Тази страница предоставя картографски изображения и описание на градовете на Армения и Грузия. Интересно е, че Армения, която няма държавност, е възприета и призната от европейците като отделен регион „Армения”, населен от автохтонни арменци.

Информацията на тази страница на „Исторически атлас” е систематизирана и разпределена в раздели. Западна Армения е представена от градовете Ерзърум, Карс, Трапизон и Токат (северно от Себастия), а Грузия – от столицата Тифлис. „Историческият атлас” съдържа кратка информация за всички тези градове. Прави впечатление, че Ерзърум е посочен като “столица на Армения”, а Карс – “арменски град близо до Персия”. Три картини показват облеклото на представители на арменското духовенство.

Рубен Шухян, Sputnik

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *