ЛЮБОПИТНО: Александър Македонски и арменския хляб лаваш

Spread the love

18.03.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Световният поход на Александър Македонски12804811_1751914975030778_4117533550872380528_n преминал покрай границите на Армения. Въпреки това, когато той прекосява река Ефрат, обсажда една арменска крепост. Македонската армия три дена се опитва да превземе крепостта, но тя остава непревзета. На четвъртия ден арменците закачат от Снимка на Nerses Ketikian.кулата на крепостта арменски хляб лаваш.

– Арменците се предават, докладват на Александър.

– Как? – пита той.

– Те са закачили лаваш на кулата.

– Какво е лаваш?

– Тънък арменски хляб.

– Този, който се предава, издига бяло знаме, а не хляб. Те предлагат мир и примирие. Арменците искат да кажат, че човек се ражда, за да яде хляб и да живее, а не да взима оръжие и да воюва.

– Сега какво да направим?

– Свалете обсадата и продължете напред. Нека арменците, които почитат хляба, да се наслаждават на своя хляб и мир. Не може да се вдига копие срещу хляба. Боговете ще съкратят седем години от живота на този, който воюва срещу хляба, казва Александър Македонски.

Не знаем, дали това е истинска история или не, но тя ясно показва, че за арменците хляба винаги е бил свят, а светините, като Бог и родната земя, са неизмерими.

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *