КОМЕНТАР: Уроци от Априлската война

Spread the love

03.04.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – От Априлската война са минали три години, но 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nтези дни и ужасяващите последици от тях все още толкова са пресни, че е трудно да се погледне към въпроса с аналитичен поглед, оставяйки чувствителната част. Но нека да се опитаме да анализираме и да разберем какво промени априлската война в региона и в процеса за уреждане на Снимка на Nerses Ketikian.Карабахския конфликт.

Опасността от война винаги е висяла във въздуха … Азербайджан е заплашвал с война, а Армения и Арцах нито са избягвали, нито са се страхували от война. Но реалната опасност от война през последните 20 години беше притъпена, а войнствената риторика на Баку се възприемаше по-скоро като думи към вътрешна аудитория. Април 2016 година показа, че войната действително е възможна по всяко време и е повече от вероятна …

Ако погледнем на промените в преговорния процес, то е естествено че след Априлската война на първи план дойде необходимостта да бъде укрепен режима за прекратяване на огъня, рязко се намали и без друго съмнителното взаимно доверие, а разговорите за компромиси станаха повече от безсмислени и безоснователни.

След Априлската война Баку предприе опит да изключи тристранното споразумение за прекратяване на огъня през 1994 година, опитвайки се да замени него с достигнатото споразумение на ниво ръководители на Генщабовете на Армения и Азербайджан през април 2016 година в Москва. Естествено, арменската страна направи всичко, за да предотврати това.

Под натиска на международната общност с цел да се укрепи режима за прекратяване на огъня, Азербайджан беше принуден да се съгласи за създаването на механизми, които ще позволят предотвратяване на бъдещи гранични инциденти, както и чрез механизми, които са обективни и имат доверието на международната общност, ясно да бъде констатирана виновната страна. Тези съгласия бяха потвърдени в заключителните изявления на срещите във Виена, в Санкт Петербург и в Женева. Но в бъдеще Азербайджан направи всичко възможно тези договорености да не се осъществяват и да бъде освободен от тях. За тези негови цели послужиха по-късно устното съгласие между Алиев и Пашинян за спазване на режима за прекратяване на огъня.

Както вече отбелязах, Априлската война показа лицето на Азербайджан, а обществото в Армения и в Арцах за пореден път се увери, че разговорът с Азербайджан за компромиси е невъзможен и опасен. Това бе разбираемо и за посредниците. Въпреки че паралелно със съгласуването на мероприятията по повишаване на доверието, се опитваше да бъдат върнати на масата съдържателни въпроси относно уреждането на конфликта, натискът по тези въпроси от страна на посредниците чувствително отслабна. В това число на заден план бе избутан така наречения план на Лавров, ако изобщо е имало такъв.

Войната показа, че изявленията на Азербайджан, че днес азербайджанските военни сили са силни, а Армения и Арцах са слаби и немощни, и това, че Азербайджан не започва война, е голям компромис от тяхна страна, са лъжа и неоснователни. Баку опита и се провали, арменският войник показа своята воля и силата на юмрука …

Април 2016 година за пореден път показа, че е невъзможно да се говори с арменския народ от позиция на силата, а мирът няма алтернатива. За съжаление това стана с цената на живота на младите войници …

Анна Карапетян, Armedia.am

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *