КОМЕНТАР: Панарменизмът, като много важен принцип за външната политика на Армения

Spread the love

30.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – По време на Годишната Конференция на Централния апарат на Министерството на външните работи и ръководителите на дипломатическите служби на Република Армения, проведена на 27 август т.г., министър-председателят и министърът на външните работи разгледаха редица въпроси, включително идеята за панарменизма и неговото значение.

Въпреки че не за първи път е изказан принципът на панарменизма, Конференцията се превърна в платформа, на която се изясни значението на този принцип и насоките за неговото прилагане.

Първо, трябва да се отбележи, че по време на Конференцията принципът на панарменизма беше изведен на по-институционално ниво. За първи път той е фиксиран във външната политика на Република Армения, превръщайки се в един от стълбовете на дипломатическата дейност на Армения. Първият приоритет на общоарменската програма беше развитието и сигурността на Армения и Арцах, които, както заяви в речта си премиерът на Армения – Никол Пашинян, трябва да бъдат реализирани в резултат на консолидация и силни връзки между арменците от Армения, Арцах и Диаспората.

Второ, на конференцията беше подчертано, че дипломатите, акредитирани в чужбина, трябва да се превърнат в движещата сила за разработването и прилагането на общоарменския принцип, обединявайки представители на арменската общност и премахвайки всички разделителни линии. По-голямото интензифициране на работата на арменските дипломати в тази насока със сигурност ще допринесе за укрепването на арменските общности в различни страни, което от своя страна ще увеличи тежестта им, което ще позволи по-ефективно насърчаване на въпроси от арменски интерес на международната арена.

По този начин, след разпускането на Министерството на диаспората, ролята на Министерството на външните работи всъщност се увеличава, което означава, че трябва да поеме нови въпроси, свързани с Диаспората, разбира се, в тясно сътрудничество с Главния комисар по въпроси с Диаспората. Заслужава да се отбележи, че като представител на арменската общност в Съединените щати, Главният комисар може по-добре да разбере какви инструменти са необходими за ефективното прилагане на общоарменския принцип и какви приоритетни области трябва да се следват. Следователно, неслучайно Никол Пашинян в речта си изтъкна сътрудничеството между МВнР и посолствата на Република Армения с Канцеларията на Главния  комисар по въпросите на Диаспората.

Трябва да се отбележи, че член 19 от Конституцията на Република Армения гласи, че „Република Армения с Арменската диаспора провежда политика, насочена към развитието на всестранните връзки и запазването на арменската идентичност, насърчава репатрирането, запазването на арменския език, арменските исторически и културни ценности в други страни, развитието на арменския образователен и културен живот”. В действителност, МВнР поема реализацията на тези задачи на базата на общоарменския принцип.

Обобщавайки, можем да кажем, че Армения навлиза в нова фаза, в която въпросът за по-голямото участие на Диаспората в развитието на Армения и укрепването на триединството Армения-Арцах-Диаспора ще бъде разглеждано като приоритет, и тук ще бъде мястото, където арменската общност ще бъде по-обединена и свободна. И всичко това със сигурност ще се сбъдне, когато бъде разработен инструментариумът за прилагането на общоарменския принцип и бъде определен ясен дневен ред.

Грета Аветисян, ИА Арменпрес

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *