КОМЕНТАР: Амбициозна, но реалистична външна политика за Армения

Spread the love

28.08.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – По време на годишната конференция на ръководителите на дипломатически мисии, консулства и централния апарат на Министерството на външните работи на Армения, министър-председателят на Армения и министърът на външните работи представиха своето виждане за арменската външна политика, приоритетите на арменската дипломация и най-ефективните начини за тяхното изпълнение след кадифената революция в Армения през 2018 г. Тази визия, която се основава на три основни принципа – суверенитет, панарменизъм и взаимодействие, е изключително реалистична, въпреки че на пръв поглед изглежда амбициозна.

В условията на глобална несигурност ключовите въпроси на първичната сигурност и развитие изискват да бъдем предимно обединени арменци, съсредоточени върху държавните интереси на Армения. Именно за това е поставена задачата пред арменската дипломация – да разглежда Република Армения, Арцах и Диаспората като едно цяло и да разработи единна национална програма. В светлината на тези приоритети ясно се декларира: Армения е готова да си сътрудничи с всяка държава – въз основа на равноправност и взаимна изгода.

Подчертава се, че от една страна дневният ред за сигурност и развитие на Армения определя нашите външнополитически приоритети, а от друга – фиксира икономическият компонент да бъде активиран във външната политика и да гарантира, че дипломацията има значителен принос за развитието на правителствените програми за развитие.

Следователно многовекторната политика на Армения ще продължи да се прилага – включително с нови и взаимноизгодни области на сътрудничество: Задълбочаване на военния съюз с Русия, засилване на сътрудничеството с Европейския съюз, със страните членки на ЕС, всички страни на европейския континент, засилване на стратегическия диалог със САЩ – всичко това следва от приоритетите на Армения във външната политика. А в контекста на регионалната сигурност и икономическото развитие, отношенията на Армения с двете ѝ непосредствени съседи – Грузия и Иран, стават приоритет.

В допълнение към традиционните външнополитически направления се планира да се даде нов тласък на развитието на отношенията с Китай, Индия и Япония, като се вземат предвид настоящите глобални промени. Следвайки същата логика, освен традиционните партньори в Близкия изток (Египет, Ливан, Сирия, Ирак), интеграцията на Армения в страните от Персийския залив също ще се разшири.

Новата посока във външната политика на Армения е Африканския континент – едно от най-обещаващите направления в света. И Армения предприема първите си стъпки в тази посока, установявайки тесни партньорства с Етиопия, за да установи партньорства с Африканския Съюз чрез нея.

В същото време Армения е готова да продължи и задълбочи своя значителен принос към дневния ред на международната сигурност и сътрудничество, от участие в миротворски мисии до борба с тероризма, защита на правата на човека и др.

За да обобщим горното, може да се каже, че предизвикателството пред арменската дипломация е да даде нова тежест на Армения в международните отношения и последователно да защитава националните интереси – на базата на високото ниво на демокрация в страната и триединството на Армения-Диаспора-Арцах.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *