КЛАНЕТО НА АРМЕНЦИТЕ В СУМГАИТ ПРЕЗ 1988 Г. ДОВЕДЕ ДО ВОЙНАТА В КАРАБАХ, КЪДЕТО АРМЕНЦИТЕ СПРЯХА ПОРЕДНИЯ ГЕНОЦИД

Spread the love

27.02.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Преди 31 години, на 27-29 февруари 1988 год., 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nазербайджанците в град Сумгаит започнаха избиването на арменците, в отговор на справедливото им искане, живеещите сънародници в Планински Карабах да се присъединят към майка Армения, както е било от хилядолетия.

Снимка на Nerses Ketikian.На 20-ти февруари 1988 год., извънредното заседание на Областния съвет на Автономната Област на Планински Карабах (АОПК), отзивчиво към стремежа на преобладаващото мнозинство на арцахските (карабахските) арменци и ръководен от Конституцията на Съветския Съюз прие решение да извади автономната област от състава на Азербайджанската ССР и да я включи в състава на Арменската ССР.

Това бе юридическо обоснована постъпка за възстановяване на историческата правда, което произлизаше от духа на преструктурирането, започнато от 1985 год. в СССР. В отговор на законовите стремежи на арцахските арменци, властите на Азербайджан на 27-29 февруари организираха и осъществиха клането и насилствената депортация на арменското население в град Сумгаит.
Около 20 хиляди арменци загубиха правото да живеят в града, който със собствените си ръце бяха построили. Те бяха подлагани на нечовешки унижения и лишаване на имущество, а десетки синове на арменския народ бяха изтезавани и зверски убити.

Със Сумгаит започна насилствената депортация на арменците, живеещи в Азербайджан и физическото им унищожение. Една политика, която бе приложена във всички населени места на тази република, където живееха арменци. И всичко това стигна връхната си точка, когато към края на 1991 год., Планински Карабах, основавайки се на всеизвестните принципи на международното право, конституцията и законите на все още съществуващата СССР, обяви своята независимост и бе подложен на военно нападение от страна на Азербайджан.

Свеждаме глави пред паметта на всички невинни граждани, които станаха жертва на азербайджанската ксенофобия. Приканваме вниманието на международната общност да се фокусира върху продължаващата антиарменска политика на Азербайджан, която пречи на усилията на съпредседателите на Минската група към ОССЕ да установят траен мир в региона.

 Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *