Канада ще отпусне 58 ХИЛЯДИ ДОЛАРА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АРМЕНСКАТА КУЛТУРА

Spread the love

28.11.2017, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Арменската община в Канада ще получи помощ от 58,000 долара, които отпуска канадското правителство. Безвъзмездната помощ ще бъде предоставена от Министерството на културното наследство на Канада, като част от проекта “овластяването и културно многообразие на възможности в класната стая”. Тя има за цел да подобри междукултурните отношения, да насърчи дейности, които допринасят за премахването на дискриминацията, расизма и ксенофобията.

“Този проект ни дава възможност да се признае динамиката на развитие на арменската общност на Канада и нейния принос към канадското общество. Армено-канадската общност продължава да демонстрира силно лидерство, например, по време на неотдавнашната криза със сирийски бежанци, по които Общността е изиграла ключова роля при вземането на новодошлите в нашите общности”- заяви пред репортери Министърът по въпросите за културното наследство на Канада – Мелани Джоли. Арменската община в Канада е организация с нестопанска цел, която насърчава арменската култура и история.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *