Какво се случва в Турция?

Spread the love

17.04.2018 г. ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Турското правителство демонстрира своята готовност да се противопостави на Съединените щати, Израел и Европа. Турция разгръща военни части в Сирия и Ирак, френския президент пита за кого се мисли, че да претендира за своята териториална цялост?
В същото време в Турция се случват странни неща. Тя е приела най-голям брой имигранти. От друга страна, миналата година, 6 хил. души милионери, са напуснали страната. Турските милионери предпочитат емирствата и Гърция. Недвижими имоти на стойност 3,5 млрд. долара бяха закупени в Португалия от турски милионери, които изнасят парите си от страната. Както е известно, капиталът реагира по най-чувствителен начин, когато корабът се разбие.
Според данните, публикувани от Департамента по население и гражданство на турското Министерство на вътрешните работи, 24,545 души са се отказали от турското гражданство през 2016 г., а 20,692 са станали граждани на Германия.
Споразумението, подписано между Обединеното кралство и Турция, предвиждаше издаването на разрешение за пребиваване в Обединеното кралство. Лондон обаче прекрати тази клауза, тъй като през 2017 г. 1190 турски граждани подадоха документи с искане за пребиваване.

Редактирано от редакцията на вестник „Парекордзагани Цайн“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *