ИСТОРИЯТА В СНИМКИ: Арменски борци за свобода се опитват да спасят арменски ръкописи от разграбена църква след Геноцида

Spread the love

Февруари, 2015

16.07.2015, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – През лятото на 1916 година руските военни сили окупират територията на Западна Армения, която вече беше изчистена от арменското население. Тъкмо по това време от Императорската академия на науките на Санкт Петербург командироват армено-руска научна експедиция, която трябваше да документира загубите на културните ценности в региона и да събират това, което е останало.

Част от експедицията бе и арменският археолог и историк Съмбат Тер-Аветисян (по-късно става доктор по историческите науки и ръководител на катедрата по археология на Ереванския университет). Той успява да спаси близо 1000 древни ръкописа, исторически документи и фолклорни материали.

На  снимката се вижда един епизод от тази експедиция. Вторият отдясно е самият Съмбат Тер-Аветисян и трима арменски войници от доброволническите отряди, които в Арменския манастир „Сурп Хач” (Св. Кръст) на остров Ахтамар в езеро Ван, събират оцелелите арменски ръкописи и исторически документи.

Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

11164604_1012473492110078_2441819478561072103_n

2 thoughts on “ИСТОРИЯТА В СНИМКИ: Арменски борци за свобода се опитват да спасят арменски ръкописи от разграбена църква след Геноцида

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *