Икономическата революция в Армения вече е стартирана, заяви министърът по Икономическо развитие и инвестиции на Република Армения

Spread the love

01.02.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – По мнение на министъра на Икономическото 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nразвитие и инвестиции на Република Армения Тигран Хачатърян, за да има инвестиционен бум в Армения, всичко върви по правилен начин. След редовното заседание на Правителството на Армения, министър Хачатърян отговори на въпросите на Снимка на Nerses Ketikian.журналистите и отбеляза, че за инвестиции трябва да има уравновесено очакване и обсъждания.

„Инвестициите обичат стабилност, а сега има стабилност и аз смятам, че това ще осигури благоприятни условия за развиване на проекти през следващите месеци. Но инвестициите изискват и време. Т.е. при всяко инвестиционно предложение – от момента на началото на обсъждането до приключването на инвестиционния проект минава известно време.”, отбеляза министър Хачатърян.

Според министъра икономическата революция в Армения вече е започнала. „Икономическата революция е стартирала от момента, когато правителството и премиерът са потвърдили, че вече всички са свободни да осъществяват своите идеи и проекти. Правителството е готово да окаже всякаква подкрепа, за да се осъществяват тези идеи и проекти без възпрепятстване. Революцията не трябва да приключи, а да продължава и да дава плодове.”, добави той.

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *