ИЗЦЕЛИТЕЛНАТА СИЛА НА АРМЕНСКИЯ МИНИАТЮРИ ИЛИ УРОЦИ В БУДАПЕЩА

Spread the love

Զաբել Էրմոնի Մարտայան

16.01.2016, ГАНТЕХ АРАРАТЯН, КУЛТУРА – Арменските украси и миниатюрите изцеляват болките на много арменци и успокояват душите на чужденците. Възможно е тъкмо това да е причината в Будапеща, където не живеят много арменци, уроците по арменски миниатюри да са много търсени.

12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nЕрмон Забел Мартаян е родена в град Чиксереда в Трансилвания, който след известни политически събития става част от територията на Румъния. Далеч от отечеството, в Трансилвания, Забел получава арменско възпитание, а в семейството й винаги се е слушала арменска реч. Баба й и дядо й винаги са се старали поне в къщи да се запази арменския език, благодарение на което Забел е една от онези арменци в Румъния, с които спокойно можеш да говориш на арменски.

Баща й не се задоволил само с това, тя да говори на арменски и често я изпращал във Венеция, където има летни курсове по арменски език, за да може да се научи да пише и да чете на арменски. Майката на Забел, която е румънка, никога не се е противила децата й да бъдат възпитани по арменски модел.

По професия Ермон Забел Мартаян е икономист, но в Унгария се занимава само с изкуство – с миниатюра. Заедно със съпруга си, който е унгарец по националност, се преместила да живее в Унгария преди 14 години.

Сега тя дава уроци по арменска миниатюра в Арменския културен център в Будапеща. Всеки желаещ, безплатно, може да посещава нейните уроци, които се провеждат всяка събота.

Забел с усмивка отбелязва, че няма възрастово ограничение, както и етническо. Вратите на Арменския културен център са отворени пред всички онези, които се интересуват от арменската миниатюра.

Сред нейните ученици има и унгарци, и арменци. Приятно е да виждаш как хора, които нямат никаква представа от арменските букви със старание рисуват арменската азбука. За тези хора това са просто красиви украси, но за нас те са свети символи.

„Много са заинтересувани от арменските миниатюри. За тях това е нова култура и идват на уроците с огромен интерес. Това е средство да представим арменската култура на чужденците. Всеки месец организираме изложби, на които каним и много чужденци. Повечето уроци са за рисуване на икони, за което е нужна дълбока вяра”, казва Забел.

По думите й иконите помагат човек да забрави проблемите си, да се откъсне от света и да си отпочива духовно.

„Това е своеобразен вид терапия. Цветна терапия помага да намерят сили за украсяване на арменската азбука”, уверява Забел.

В края на разговора Ермон Забел Мартаян споделя мечтата си. Тя мечтае заедно със своите ученици да посети Армения и да ги запознае с природата на страната, която вече обичат чрез арменските миниатюри.

Амалия Папян, Sputnik

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: в-к “ПАРЕКОРДЗАГАНИ ЦАЙН”

Забел Эрмони МартаянԶաբել Էրմոնի Մարտայանի աշխատանքներիցԶաբել Էրմոնի Մարտայանի ստեղծագործությունները«Մանրանկարչությունը յուրահատուկ թերապիայի տեսակ է: Հայոց տառերի ու նախշերի նկարչությունը խնդիրներին դիմակայելու համար ուժգտնելու միջոց է աշակերտների համար` գունային թերապիա»,- վստահեցնում է Զաբելը:Զաբել Էրմոնի Մարտայանի աշխատանքներիցՄանրանկարչությունը հայկական մշակույթը օտարներին ներկայացնելու միջոց էՍրբապատկերներն օգնում են մոռանալ խնդիրները, կտրվել աշխարհիկ կյանքից ու հանգստանալ հոգեպեսԶաբել Էրմոնի Մարտայան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *