ЗНАЕТЕ ЛИ …? Кой е откривателят на цветната телевизия и на факса?

Spread the love

12.09.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Арменският инженер Ованес Адамян, първият изобретател на цветната телевизия и на факс машината, е роден на 5 февруари 1879 г. в Баку в семейство на голям производител на петрол. Още от ученическия чин се вижда стремежът на Ованес да учи и да разучава. Учейки в университетите в Мюнхен, Цюрих и Берлин, той специализира в сферата на техническите науки. След известно време Адамян заминава за Париж и следва в Сорбоната. След обучението си той започва да работи по дистанционно предаване на образи и установява тесни връзки с изявени учени от научни и висши учебни заведения в редица европейски страни.

В Германия Адамян създава собствена лаборатория и прави редица изобретения (за първи път обосновава възможността за предаване и възпроизвеждане на изображение чрез електричество, прави първия опит за предаване на цветно изображение с жици на разстояние от 600 км).

В края на 1913 г. Адамян се премества в Русия и се установява в Санкт Петербург. И тук той създава лаборатория със собствени средства и продължава научните си експерименти.

1925 Адамян в специална лаборатория в Ереванския университет проектира и в действие демонстрира трицветно устройство за изображения „Хератес”. Разработената от него трицветна телевизия за първи път е приложена в Лондон през 1928 година.

През 1945-51 год. американската радиокомпания CBS в Ню Йорк извършва пилотно излъчване, а през 1951–53 год. системата на Адамян е използвана за показване на цветни изображения.

Ованес Адамян умира на 12 септември 1932 година в Ленинград (Санкт Петербург), погребват го в арменското гробище на града.

Тленните останки на Адамян през 1970 г. са преместени в Ереванския градски пантеон.

Техникумът по радио и далекосъобщения в Ереван носи името на арменския изобретател.

Превод от арменски: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *