ЗА КАКВИ МЕГАПРОЕКТИ В АРМЕНИЯ Е ОБЕЩАЛ ПОДКРЕПА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ НА НИКОЛ ПАШИНЯН?

Spread the love

08.03.2019, ГАНТЕХ АРАРАТЯН – Европейският Съюз е готов напълно да 12804811_1751914975030778_4117533550872380528_nсъдейства на Армения за реализацията на реформите в страната. За това заяви премиер-министърът на Република Армения в началото на правителството заседание на 7 март т.г., обобщавайки визитата си в Брюксел.

Снимка на Nerses Ketikian.„Както знаете, нашата делегация се върна вчера от Брюксел, където водихме преговори с ръководството на ЕС. Ние можем да констатираме, че навлизаме в нов етап за реализацията на Съглашението по всеобхватно и разширено партньорство с ЕС. В този план в Брюксел бе отбелязано, че ЕС напълно е готов да ни съдейства за нашите реформи и за реализацията на програмите за развитието на Армения.”, каза Никол Пашинян.

По негови думи трябва да се констатира, че в това сътрудничество и от страна на Армения, и от страна на ЕС няма каквото и да е геополитическо послание.

Тук има един нюанс – ние сме длъжни в близко време да приемем важни решения. Тази тема аз вчера я повдигнах в Националното Събрание. Ние с ЕС обсъдихме няколко мегапроекти, първият от които се отнася за пътната и транспортната инфраструктура. Ние се стремим към това, магистралите в Армения да съответстват на европейските параметри. После ние трябва да приемем важни решения относно пътната инфраструктура „Север-Юг”.”, отбеляза той.

По негови думи следващият голям проект се явява строителството на водохранилищата и внедряването на нови системи за управление на водните ресурси в Армения.

„Следващата задача е строителството на училища, особено от сеизмична гледна точка, които ние осъществяваме. Но тази програма трябва сериозно да се разшири. Първо – тези училища трябва да бъдат в съответствие със съвременните сеизмични, образователни и съдържателни изисквания, и то не само относно строителството, но и свързано с оборудването.

После ние имаме проблеми за реализацията на сериозни програми в сферата на правосъдието. В разговор с нашите колеги в ЕС аз казах, че условията в затворите, където днес държат осъдените лица в Армения, не могат да бъдат смятани като стандарти, които подобават на Новата Армения.

За реализацията на тези програми ние получихме готовност за пълно съдействие от страна на ЕС, но има един въпрос – това, че ЕС няма да осъществи 100% тези програми и очаква сериозно участие и от наша страна. Нашата задача е да увеличаваме държавните приходи чрез администриране. В този контекст за нас е важно привличането на външни средства и основни приоритети за тях трябва да бъдат инфраструктурите.”, каза Никол Пашинян.

Превод: Нерсес Кетикян

Редактирано: Варта Берберян-Гарабедян

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *